Aktuality "transparence"

Potřebuje Blansko další obchodní centrum?

Potřebuje Blansko další obchodní centrum?

Minulý týden bylo zahájeno bourání bývalých skleníků na ulici Poříčí v Blansku, čímž se opět rozvířila debata na téma výstavby obchodního centra na jeho pozemcích (OC Blansko). Náš postoj je konzistentní od roku 2015, kdy byly podepsány smlouvy mezi městem a investorem M.S. Blanenská s.r.o. Jsme jednoznačně proti výstavbě v tomto území. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 iniciovali petici občanů, která byla předána vedení města.

Dopravní podnik ušetří 100 milionů na trolejbusech

Dopravní podnik ušetří 100 milionů na trolejbusech

Na konci ledna 2021 Dopravní podnik města Brna podepsal rámcovou smlouvu na dodávku až 40 kloubových trolejbusů. Prvních dvacet vozů má být dodáno do konce ledna 2022, stejný počet je možné později doobjednat. Předpokládaná cena celého kontraktu byla původně 580 milionů korun, ale díky novým pravidlům se podařilo vozidla vysoutěžit o 100 milionů levněji.

Kraje škrtají, ve Vracově si zastupitelé zvyšují odměny

Kraje škrtají, ve Vracově si zastupitelé zvyšují odměny

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města Vracov se zastupitelé rozhodli zvýšit si měsíční odměny, a to poměrně razantním způsobem. Místostarosta si polepší o více než 50 % (z 11 500 na 17 500 Kč), členové rady o více než 40 % (z 4 200 Kč na 6 000 Kč), předsedové výborů a komisí o 25 % (z 2 400 Kč na 3 000 Kč). Reálný růst mezd v roce 2020{:target="_blank"} byl přitom pouhých 0,3 %. V době, kdy řada lidí má vlivem rozhodnutí státu existenční potíže, vyznívá přinejmenším nevkusně, když si politici ze státního takto přidávají. Není to navíc poprvé, co si zastupitelé odměny v tomto volebním období zvyšují.

Starostka Králova Pole Karin Karasová znemožnila kontrolu přidělování obecních bytů

Starostka Králova Pole Karin Karasová znemožnila kontrolu přidělování obecních bytů

Kontrolní výbor MČ Královo Pole (dále jako KV) se usnesl na provedení kontroly přidělování obecních bytů v letech 2017, 2018 a 2019. Touto kontrolou byl výborem řádně pověřen jeho předseda Miroslav Bárta (Piráti) a člen KV Jiří Šebek (ODS). Předmětem kontroly mělo být prověření metodiky přidělování obecních bytů a také prověření jednotlivých pronájmů v uvedených letech. O kontrole byli informováni tajemník úřadu p. Gajdarus a starostka MČ Královo Pole Karin Karasová (ANO). Tajemníkovi byla tato skutečnost oznámená předáním zápisu z jednání KV a následně e-mailem s prosbou o součinnost konkrétního úředníka z bytového odboru. To pan tajemník zajistil u paní Mikolové. Starostka byla informována předáním zápisu z jednání KV.

Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

Díky práci pirátských zastupitelů bude systém zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, transparentnější. Odbor městské informatiky (OMI) v Brně nechal rozšířit stávající systém na zveřejňování všech veřejných zakázek, tak, aby úředníci mohli zakázky malého rozsahu zadávat nově na elektronickou vývěsku. „Výhodou je, že se k těmto malým zakázkám může hlásit i malý dodavatel, jelikož jsme odstranili některé překážky při podávání nabídek. Dříve si to každý odbor dělal po svém, některé odbory často například oslovily pouze 3 firmy a nic víc. Sjednocení úřední metodiky má zaručit, aby se nabídka zakázky dostala k širšímu publiku dodavatelů a nebude je omezovat nutnost registrace,“ komentuje změny pirátský zastupitel Ondřej Kotas, který má v gesci právě městskou informatiku.

Přísně tajné: co se děje na Finančním výboru v Králově Poli?

Přísně tajné: co se děje na Finančním výboru v Králově Poli?

Nebývalý rozruch v Králově Poli vzbudil článek pirátského zastupitele Michala Škerleho s názvem Potřebuje Královo Pole fotoobraz za 170 000 Kč?, který v květnu vyšel v radničním zpravodaji Královopolské listy. Vládnoucí koalice velmi nelibě nesla, že si někdo dovolil odhalit její záměry s nakládáním s veřejnými financemi, a následovalo proto z její strany hned několik opatření.

Chceme otevřenost a transparentnost v Blansku

Chceme otevřenost a transparentnost v Blansku

Už dlouho prosazujeme na celostátní úrovni, tak to chceme prosadit i v Blansku. Nejlepším lékem proti všudypřítomné korupci a plýtvání je otevřenost, jedině moderní technologie nám daly jedinečnou možnost dokonale zprůhlednit hospodaření. Prosazujeme bezodkladné nasazení modelu transparentní organizace, který sami úspěšně použiváme.

Jihomoravský kraj rychle zapomíná na sliby o transparentnosti

Jihomoravský kraj rychle zapomíná na sliby o transparentnosti

Pamatujete na volební kampaň před krajskými volbami na podzim 2016? Všichni se předháněli v tom, že učiní Jihomoravský kraj “transparentnějším”. Tolik se toho dá udělat: veřejná zasedání komisí a výborů, zveřejňování všech materiálů projednávaných politickým vedením kraje, veřejná obhajování rozhodnutí s velkým významem. Transparentnost znamená jednoduché: sděluji veřejnosti co hodlám udělat, vysvětluji proč a přijímám od ní zpětnou vazbu. Transparentnost ale také znamená zpřístupnění světa krajské správy občanům, například odstraněním nesmyslně šikanujících turniketů u vchodu do úřadu (kraj to zdůvodňuje bezpečností úředníků a politiků; proč ale například na Vysočině tento problém nemají a vchod do úřadu je pro veřejnost zcela bez šikany a povinného předkládání osobních dokladů?).

Proč​ ​stát​ ​nevyužívá​ ​moderní​ ​technologie?

Proč​ ​stát​ ​nevyužívá​ ​moderní​ ​technologie?

Když jsem zjistil, ​že tento týden začíná první celostátní průzkum dopravního chování - „Česko v pohybu“, očekával jsem, ​že bude proveden dnes dostupnými technologickými prostředky. Mýlil jsem se. Průzkum budou provádět dotazníkovou metodou pomocí sčítacích komisařů. Do průzkumu byl zařazen vzorek [čtyřiceti tisíc náhodně vybraných českých domácností(https://ekonomika.idnes.cz/doprava-pruzkum-chovani-ministr-tok-dvu-/eko-doprava.aspx?c=A170912_160039_eko-doprava_ane){:target="_blank"}. Průzkum bude stát 13,7 milionu Kč.

Další štítky