Potřebuje Blansko další obchodní centrum?

Potřebuje Blansko další obchodní centrum?

Minulý týden bylo zahájeno bourání bývalých skleníků na ulici Poříčí v Blansku, čímž se opět rozvířila debata na téma výstavby obchodního centra na jeho pozemcích (OC Blansko). Náš postoj je konzistentní od roku 2015, kdy byly podepsány smlouvy mezi městem a investorem M.S. Blanenská s.r.o. Jsme jednoznačně proti výstavbě v tomto území. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 iniciovali petici občanů, která byla předána vedení města.

Sliby a nevýhodné podmínky

Skrze našeho zastupitele Zbyňka Pokorného jsme neustálé odklady termínů projektu a další nevýhodné podmínky pro město kritizovali na jednáních zastupitelstva. Již v červnu 2019 (4. ZM) jsme hlasovali proti v pořadí pátému posunu harmonogramu projektu a navrhovali přecenění pozemků, což bylo koalicí v hlasování zamítnuto.

O rok později, v září 2020 (9. ZM), jsme dokonce navrhovali odstoupení od smlouvy s investorem v situaci, kdy město mohlo vypovědět smlouvu bez sankcí, z důvodu porušení smluvních podmínek (termínů harmonogramu). To bylo, stejně jako náš opakovaný návrh na přecenění pozemků, shozeno ze stolu.

Při schvalování tohoto již 6. dodatku smlouvy si město navíc nevýhodně nechalo vrátit i 5 tis. m2 pozemku v blízkosti řeky, které investor nemohl komerčně využít. Město tímto přijde nejen o zisk z prodeje této plochy, ale v budoucnu ponese také veškeré náklady za údržbu.

Co můžeme očekávat?

Další pro investora smluvně závazný termín je 31. října 2021, do kdy má být vydáno stavební povolení. Podle vyjádření stavebního úřadu je termín reálný, protože již byla schválena dokumentace pro stavební povolení. Nutno dodat, že termíny naposledy schválené městem byly více než velkorysé.

Pokud dojde k realizaci tohoto projektu, bude to znamenat nenávratné zničení pozemků s kvalitní půdou ve městě, desetitisíce metrů čtverečních betonové plochy pochybného komerčního využití, ale hlavně promarnění šance udělat ze sportovního ostrova skutečně komplexní a prostornou oddychovou zónu pro občany tohoto města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.