Jak vybíráme členy a členky komisí na kraji? Transparentně, samozřejmě!

14. ledna 2021
Jak vybíráme členy a členky komisí na kraji? Transparentně, samozřejmě!

Maximální transparentnost je to, na čem jsme jako Piráti vyrostli. Každý se nám může „kouknout do kuchyně“ skrze Pirátské fórum, protože děláme veřejně v podstatě vše. A dobrých návyků se nehodláme zbavovat. Díky tomu, že jsme se na podzim dostali do vedení Jihomoravského kraje, došlo i na obsazení Komisí Rady JMK.

Méně politiky, více odbornosti

Pojďme si nejdřív v krátkosti vyjasnit, co dělá taková komise. Jedná se o poradní orgán krajské rady. Její činnost spočívá v tom, že doporučí či nedoporučí konkrétní problém Radě ke schválení. Podle odborných stanovisek komisí se pak často Rada rozhoduje. Zní to hezky. A proto chceme, aby v komisích zasedali odbornice a odborníci, kteří je rozhýbou a aktivizují tak, aby komise aktivně přinášely Radě vlastní témata a plány.

Maximální otevřenost

Jak jsme při výběru členů a členek komisí postupovali my? Možnost zapojit se do nominací jsme dali maximálnímu okruhu zájemců. Zájemci a zájemkyně se mohli přihlásit na Pirátském fóru{:target="_blank"}, do kterého se může zaregistrovat každý. Rovněž jsme oslovili krajské expertní týmy Pirátské strany (KET), aby tuto možnost nabídly svým členům a členkám. Na přihlášení pak měli zájemci a zájemkyně týden. Přihlašování probíhalo opět skrze Pirátské fórum, kam uchazeči a uchazečky vložili svou kandidátskou řeč. Přečíst si je můžete zde{:target="_blank"}. Garantkou celého procesu byla krajská zastupitelka Eva Havlová.

„Došlo nám 37 přihlášek a z nich jsme vybrali 20 členů a členek deseti krajských komisí. Samotný výběr probíhal v rámci našeho krajského zastupitelského klubu, kdy jsme v deseti lidech udělali maximum pro to, aby nominanti a nominantky za Piráty byli lidé na svých místech, kteří mohou činnost komisí skutečně obohatit,“ uvedla Eva Havlová.

Takže o kom ještě určitě uslyšíme?

Komise IT a e-government - Jiří Kadeřávek, programátor, analytik, manažer, krajský zastupitel - Zbyšek Martoch, programátor, odborný rada na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Komise investiční a majetková - Michal Švagerka, manažer v oblasti regionálního rozvoje a investic - Lukáš Halašta, stavební inženýr

Komise dopravní a územního plánování - Adam Zemek, programátor, provozuje řadu dopravních webů - Zbyněk Janoška, geoinformatik a kartograf

Komise regionálního rozvoje a rozvoje venkova - Vendula Svobodová, doktorandka v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj, koordinátorka krajského sdružení - Petr Ilgner, student ekonomie zemědělství

Komise pro životní prostředí a zemědělství - Marek Lukáš, absolvent oboru Krajinné inženýrství, projektant - Adam Vyplel, projektant vodohospodářských staveb, garant KET

Komise sociálně-zdravotní - Jana Logrová, sociální pracovnice, garantka KET - Martin Boxan, ředitel vzdělávacího a grantového centra

Komise pro kulturu a památkovou péči - Petr Vlasák, středoškolský učitel, krajský zastupitel - Pavel Uretšlégr, projektový manažer v oblasti kultury

Komise pro vzdělávání, výchovu a sport - Jan Můčka, absolvent učitelství ZSV pro střední školy, garant KET - Lukáš Hejduk, trenér dospělých a mládeže (basketbal a fotbal)

Komise pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing - Marek Fišer, radní města Brna pro oblast kultury - Pavel Havlík, pracovník v oblasti ubytovacích služeb a pohostinství

Komise organizační a legislativní - David Konderla, asistent soudce u Městského soudu v Brně s trestněprávní specializací - Tomáš Pastirčák, informatik, student práv

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.