Přísně tajné: co se děje na Finančním výboru v Králově Poli?

20. května 2019
Přísně tajné: co se děje na Finančním výboru v Králově Poli?

Nebývalý rozruch v Králově Poli vzbudil článek pirátského zastupitele Michala Škerleho s názvem Potřebuje Královo Pole fotoobraz za 170 000 Kč?, který v květnu vyšel v radničním zpravodaji Královopolské listy. Vládnoucí koalice velmi nelibě nesla, že si někdo dovolil odhalit její záměry s nakládáním s veřejnými financemi, a následovalo proto z její strany hned několik opatření.

Koalice na jednání redakční rady zpravodaje nejprve zamítla zveřejnění článku úplně. Proti tomuto rozhodnutí se však ohradily kromě Pirátů i další opoziční strany v zastupitelstvu, a tak byl článek další měsíc do zpravodaje přece jen zařazen. Koalice si však vymínila alespoň to, aby názory zastupitelů otištěné ve zpravodaji měly rozsah max. 1850 znaků. Michal Škerle tak sice musel svůj článek podstatně zkrátit, text ale uveřejněn byl. K zamyšlení však je, proč byly ve stejném čísle zpravodaje{:target="_blank"} otištěny i názory dalších dvou koaličních zastupitelů pana Svobody a pana Součka bez označení „Názor zastupitele“, a tedy bez omezení počtu znaků. Na radnici v Králově Poli jsou si všichni zastupitelé rovni, ale někteří jsou si - zdá se - rovnější.

Další reakce na článek se dostavily na následujícím jednání finančního výboru, o jehož počínání text informoval. Pirátský zastupitel Michal Škerle byl nařčen, že vynáší informace z neveřejného jednání výboru. K tomu lze podotknout jen to, že jednání výboru sice není veřejné (a občané se ho nemohou přímo zúčastnit), ale rozhodně není tajné. Nicméně o záležitostech, které byly na pořadu jednání tentokrát, se nyní hlasovalo tajně, aby se občané nemohli dozvědět, jak kdo hlasoval.

Pro nás jakožto Českou pirátskou stranu je transparentní jednání základem politiky. Domníváme se, že veřejnost má právo vědět, jak lidem volení zástupci v orgánech samosprávy hlasují a jak nakládají s veřejnými prostředky. Od začátku volebního období bojujeme za jmenovitá hlasování v orgánech samosprávy Králova Pole, ale koalice tyto naše snahy trvale odmítá. Také vám zprostředkováváme videopřenosy z jednání zastupitelstva, je-li to alespoň trochu možné. Musíme my, protože vládnoucí koalice se nesmyslně vymlouvá na složitost takového přenosu a není schopná ho zařídit sama.

Budeme vás informovat o všem podstatném, co se na radnici v Králově Poli děje. A to i navzdory současné vládnoucí koalici ANO, ODS a KDU-ČSL.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.