Aktuality "Znojmo"

Vyjádření MS Znojemsko k situaci spojené s bezdoplatkovými zónami.

Vyjádření MS Znojemsko k situaci spojené s bezdoplatkovými zónami.

Vedení radnice Znojma se snaží bezdoplatkovou zónou řešit aktuální situaci ve městě. Nutno však zdůraznit, že na současné nájemníky, vůči kterým je namířena, takové opatření bezprostředně nikdy nedosáhne. Až nově uzavírané nájemní smlouvy po datu účinnosti vyhlášení bezdoplatkové zóny budou tomuto opatření dle platných právních norem podléhat. Totéž platí také při změně nájemní smlouvy.

Bezdoplatkové zóny ve Znojmě neřeší kriminalitu!

Bezdoplatkové zóny ve Znojmě neřeší kriminalitu!

Rozporuplné rozhodnutí plné chyb. I tak lze označit zavedení bezdoplatkových zón v centru Znojma. Nejen, že tyto zóny neřeší argument poklesu kriminality, ale jsou i v mnohých ohledech řešením asociálním. Pirátská členka Komise sociální/zdravotní a Komise bytové ve Znojmě Jana Logrová proto vyzvala vedení města k okamžitému dialogu a napravení nepříznivé situace.

Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Když vyjedete ze Znojma směrem na Vídeň, ocitnete se mezi lány polí. Znojemsko se vyznačuje vysokým podílem úrodné černozemě{:target="_blank"}, tedy základního neobnovitelného přírodního bohatství. Po několika kilometrech na výpadovce se po levé straně uprostřed pole objeví velký výrobní závod společnosti Nevoga s.r.o. Společnost nyní žádá aktualizaci územního plánu v této oblasti s cílem dosáhnout změny ploch zemědělských na plochy pro výrobu a skladování. Cílem je rozšíření areálu na okraji oblekovického katastru.

Komentář Šimona Foučka: zrušme nevýhodnou rámcovou smlouvu Znojma. Řešením jsou otevřená výběrová řízení

Komentář Šimona Foučka: zrušme nevýhodnou rámcovou smlouvu Znojma. Řešením jsou otevřená výběrová řízení

Před nějakou dobou jste si na facebookovém profilu Znojemských Pirátů{:target="_blank"} mohli přečíst o kontrole chodníků na náměstí Armády. Psali jsme o tom, že město Znojmo převzalo nové chodníky ve špatném stavu, i o tom, že tato zakázka, v rozsahu přes milion Kč, byla zadána bez výběrového řízení.

Znojemští Piráti se zasadili o návrat nevyužívaného areálu do vlastnictví města

Znojemští Piráti se zasadili o návrat nevyužívaného areálu do vlastnictví města

Na mimořádném jednání Zastupitelstva města Znojma bylo dne 22.3.2021 schváleno odstoupení od kupní smlouvy k areálu Jatek ve Znojmě{:target="_blank"}. Město Znojmo areál prodalo za podmínky, že na něm musí být postaven výrobní podnik o určitém počtu pracovních míst. Nový majitel však tyto podmínky do dnešního dne nesplnil. Zastupitelstvo odmítlo nadále prodlužovat lhůty ke splnění podmínek a rozhodlo se odstoupit od smlouvy.

Pavel Nevrkla: Kdo těží ze svého protiprávního jednání v případě prodeje pozemků ve Znojmě?

Pavel Nevrkla: Kdo těží ze svého protiprávního jednání v případě prodeje pozemků ve Znojmě?

Město Znojmo v roce 2014 prodalo areál bývalých jatek společnosti K-Produkt Holding s.r.o. Společnost koupila areál velmi levně (3 mil. Kč) s podmínkou, že na pozemku vybuduje průmyslový podnik a vytvoří pracovní místa. Tyto podmínky však nebyly ve sjednaných lhůtách splněny, a to opakovaně, na což upozornil náš pirátský zastupitel ve Znojmě Pavel Nevrkla.

Další štítky