Dopravní podnik ušetří 100 milionů na trolejbusech

Dopravní podnik ušetří 100 milionů na trolejbusech

Na konci ledna 2021 Dopravní podnik města Brna podepsal rámcovou smlouvu na dodávku až 40 kloubových trolejbusů. Prvních dvacet vozů má být dodáno do konce ledna 2022, stejný počet je možné později doobjednat. Předpokládaná cena celého kontraktu byla původně 580 milionů korun, ale díky novým pravidlům se podařilo vozidla vysoutěžit o 100 milionů levněji.

V Dopravním podniku jsme se přibližně před dvěma lety rozhodli, že se pokusíme výrazně změnit přístup k zadávání výběrových řízení na trolejbusy. Potřebovali jsme pružnější podmínky. V předchozím období byla totiž účast v soutěži umožněna jen omezenému počtu uchazečů. To jsme se rozhodli změnit a na můj návrh jsme výběrová řízení otevřeli všem relevantním dodavatelům na trhu. Cílem bylo zvýšit konkurenci, a tím zajistit nižší ceny a ušetřit finanční prostředky. A povedlo se! Právě podepsaná smlouva na dodávku až čtyřiceti kusů kloubových trolejbusů je prvním velkým úspěchem, který nám zvolená cesta přinesla. Dopravní podnik bude moci 100 milionů Kč, které na nákupu ušetřil, alokovat do dalších investic na nákup a rozvoj vozového parku.

V nyní ukončeném výběrovém řízení na kloubové neparciální trolejbusy zvítězila firma Škoda Electric. Do Brna dodá moderní vozy Škoda 27 Tr v karoserii Solaris Urbino 18 IV. Se stejnou karoserií jezdí od loňského roku v barvách dopravního podniku také dvacet autobusů. Nové trolejbusy budou v nejvyšší výbavě, budou mít klimatizaci, USB nabíječky a další moderní prvky interiéru včetně elektronického informačního systému s velkými LCD panely. Prvních dvacet vozů bude dodáno do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy, dalších dvacet vozů poté může DPMB doobjednat v následujících dvou letech.

Kromě výběrového řízení na kloubové vozy běží také soutěže na parciální (bateriové) a standardní sólo trolejbusy. Dále také čekáme na podání nabídek v neobvyklé soutěži na dodávku tzv. trolejbusových „skládaček“, které bychom si v Dopravním podniku vyrobili sami podle dokumentace od dodavatele. Podobným způsobem si v Ústředních dílnách již nyní úspěšně montujeme tramvaje DRAK. Zmíněné soutěže na své uzavření teprve čekají, avšak i tam věříme, že se nám díky férovým podmínkám podaří vysoutěžit výrazně lepší cenu než v minulosti.

Adam Zemek

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.