Novinky z odboru městské informatiky

Novinky z odboru městské informatiky

Plánování výletů, snadnější orientace na Ústředním hřbitově či interaktivní data o městských částech. Aplikace systému GIS pomáhají veřejnosti i odborníkům. Nové stránky a aktualizované aplikace mohou Brňané objevovat z pohodlí svých domovů.

Oddělení GIS městského systému informatiky připravilo několik aplikací, které využívají prostorová data na zajímavé projekty. Zatímco dříve byla data tohoto typu přístupná jen odborníkům, nyní se za použití dat z GISu vytváří aplikace, které mohou každému obyvateli Brna usnadnit život.

Jednou z nich je interaktivní web bydleni.brno.cz{:target="_blank"}, který nedávno město spustilo{:target="_blank"}.. Web shromažďuje informace o obecním bydlení v Brně. Užitečným prvkem je interaktivní aplikace dashboard, skrz kterou si každý může najít informace o bytech v jednotlivých městských částech. Z aplikace lze mimo jiné vyčíst, v jaké městské části má žadatel největší šanci na přidělení obecního bytu, jak se v jednotlivých MČ liší ceny nájemného nebo jaký je celkový počet žadatelů o obecní bydlení.

Poslední dobou také nabývá na důležitosti práce s 3D daty. Na adrese brno.cz/3d-model{:target="_blank"} je pro veřejnost připraven k prohlížení model Brna v trojrozměrném rozměru. Odborníci využijí 3D data ke schvalování nových staveb nebo při designu nových projektů.

„Jednou z aplikací, na kterou jsme obzvlášť pyšní, je 3D model budov. Oddělení městské informatiky nedávno představilo 3D mapu, kde na několika vybraných územích byly zpracovány prostorové modely budov obsahujících pečlivě vymodelované komíny, římsy, výtahové šachty či jiné prvky. Zbylá území se budou zpracovávat letos a v příštích letech, proto jsou tato místa dočasně doplněna krabicovým modelem budov. Celé město je pak umístěno na aktuální mapu reliéfu z roku 2019,” komentuje noviny náš uvolněný zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas{:target="_blank"}.

To ale není vše! Objevit nové lokality v Brně pomůže další stránka od oddělení GIS. „Kam vyrazit{:target="_blank"}.“ odkazuje na aplikace, které nabízejí trasy procházek přírodou, ukazují Brněnskou architekturu, sochy nebo stezky Ústředním hřbitovem. Také stránka Brněnské hřbitovy{:target="_blank"}. se po velké aktualizaci opět spouští do provozu. Aplikace slouží k vyhledávání zesnulých, hrobových míst či volných míst k pronájmu.

Piráti od svého vzniku podporují otevřená data a projekty na nich stojící. Aktualizace městských datových portálů a jejich aplikací, je další krok z dílny Pirátů, které činí Brno otevřenějším a transparentnějším městem pro své občany.

Více o našich cílech a plánech v oblasti transparence a digitalizace si můžete přečíst v našem dlouhodobém programu{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.