Představení vize práce a fungování Městského developera

14. září 2018
Představení vize práce a fungování Městského developera

Vize Pirátů – městský developer

Hlavní funkcí městského developera (MD) by mělo být nalezení, příprava a i případné zasíťování pozemkových parcel, které město může dál využít pro výstavbu bytů nebo je nabídne k prodeji občanům jako stavební parcely na stavbu rodinných domů (RD).

Tyto pozemky budou připraveny formou změny udržitelného územního plánu, reflektujícího potřeby občanů města.

MD může být realizován např. podobnou formou jako Středoevropský technologický institut v Brně (CEITEC). MD bude de facto pouze název bankovního účtu města a zapojených lidí, kteří budou spolupracovat. Smlouvy o prodeji, o pronájmu a smlouvy na práce, které bude muset pro MD vykonat např. soukromé firmy, bude uzavírat přímo město. Všechny smlouvy by samozřejmě byly zveřejňovány na webu MD a peněžní toky by bylo možné sledovat online v reálném čase na bankovním účtu. Do MD se budou moci zapojit i lidé, kteří už pro město pracují nebo kterýkoliv občan (fyzická osoba).

Spolupracující lidé by např. mohli uzavřít dohodu o provedení práce na konkrétní vykonanou činnost. Všichni zapojení zaměstnanci města Blanska mohou pracovat z kanceláře, ze stejného místa, kde již mají uzavřenou svoji pracovní smlouvu. Spolupracovat se může online i na nezbytných pravidelných poradách. Práce pro MD bude pro zaměstnance nad rámec jejich běžné náplně práce. Dohody o provedení práce mohou být zveřejněny na webu MD před jejich proplacením. Pracovní tým MD bude schopen připravit projekty, zadávací dokumentace a ohlídat striktní dodržení zadávacích podmínek při realizaci všech potřebných činností. Realizované mohou být stavby bytových domů (BD), RD a zasíťování pozemků. V případě, že by město připravilo pouze zasíťovaný pozemek a celý projekt by následně měla od začátku do konce naprojektovat a realizovat pouze soukromá developerská firma bez účasti města, v takovém případě by město požadovalo určitý počet bytových jednotek do majetku města. Jednalo by se o ekvivalentní směnu ve výši minimálně hodnoty zasíťovaného poskytnutého pozemku. Osobně toto považuji za jedno z možných řešení neutěšené bytové situace v Blansku. Byty momentálně nejsou, a proto zákon poptávky a nabídky žene ceny bytů poměrně velmi vysoko. Způsobeno je to tím, že lidé si potřebu bydlet odříct prostě nemůžou. Problémem výstavby bez účasti města by např. mohlo být, že soukromá developerská firma by situace na trhu využila a byty prodala předražené např. spekulantům s nemovitostmi.

MD by měl být schopen nemovitosti prodávat i pronajímat občanům. Primárním úkolem bude připravit zasíťované stavební pozemky na výstavbu soukromých RD. Ve spolupráci s městským architektem bude v tomto území zaplánovaná potřebná infrastruktura a občanská vybavenost. Kolik peněz bychom rádi ze začátku převedli z rozpočtu města na účet MD, bude dohodou případné koalice po volbách. Peníze z prodeje a pronájmu budou použity na další projekty MD.

Prodej zasíťovaných pozemků a nemovitostí, které vzniknou činností MD, by mohl probíhat např. pomocí registračního systému městského úřadu. Proces by musel být zajištěn transparentně, nejlépe online, bez prostředníků a pořadníků například na decentralizovaném serveru města. Interaktivní mapa stavebních parcel, RD a bytových jednotek by mohla být zveřejněna spolu s cenou na internetových stránkách města vždy nejpozději 3 měsíce před otevřením registračního systému. Registrační systém by se mohl otevřít k oznámenému datu a přesnému času, které by město oznámilo spolu se zveřejněním interaktivní mapy. Kliknutím na požadovaný RD, bytovou jednotku nebo stavební parcelu bude tento/tato zaregistrována přihlášenému uživateli. Například způsobem "kdo dřív klikne ten dřív mele". RD, bytovou jednotku nebo stavební parcelu bude mít občan registrovanou po dobu 6 měsíců potřebnou pro vyřízení hypotéky. Jestliže nedojde k zakoupení jednotky do 6 měsíců, uživatel pozbývá práva na zakoupení jednotky a jednotka bude nabídnuta v registračním systému ve druhém kole v 7. kalendářním měsíci po kole prvním. Příkladem může být registrování předmětů na vysoké škole. Zisky z prodeje a pronájmu městské výstavby by přecházely na účet MD a byly by použity na další městskou výstavbu. Kdo by uspěl při registraci, ale nedosáhl by na hypotéku, mohl by se v případě zájmu do nákupu pozemku, nemovitosti nebo pronájmu bydlení zapojit opět např. po dvou letech.

Po volbách bych k tomuto závažnému tématu v Blansku rád viděl panelový meeting. Jedním z prvních témat může být prodej zasíťovaných pozemků na soukromou výstavbu rodinného domu, povolení umístění mobilních domů atd. Cílem má být pomoci lidem a rozvíjet s nimi naše město. MD je jedním z pilotních projektů Pirátské strany. S Piráty v tomto čtyřletém volebním období v koalici chceme složit schopný tým lidí, nachystat systém, procesy a realizovat technologické informační zázemí MD. Město pak bude mít připravený tým lidí, schopný transparentně využít i např. značnou finanční položku, kterou se může vláda České republiky kdykoliv rozhodnout dotovat obecní výstavbu startovacího a sociálního bydlení.

MD požádá majitele "výškové budovy u kruháče" o uskutečnění se jednání, se záměrem vedoucím k odkupu budovy městem Blanskem nebo jinému vhodnému řešení dlouhodobě přetrvávajícího problému chátrající stavby v samotném středu města Blanska.

V případě úspěchu MD a zachování přízně Pirátům mimo jiné také prověříme činnost a hospodaření městských společností, ve kterých má město 100 % vlastnický podíl.

Město má reflektovat realitu 21. století.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.