Jihomoravský kraj rychle zapomíná na sliby o transparentnosti

27. srpna 2018
Jihomoravský kraj rychle zapomíná na sliby o transparentnosti

Pamatujete na volební kampaň před krajskými volbami na podzim 2016? Všichni se předháněli v tom, že učiní Jihomoravský kraj “transparentnějším”. Tolik se toho dá udělat: veřejná zasedání komisí a výborů, zveřejňování všech materiálů projednávaných politickým vedením kraje, veřejná obhajování rozhodnutí s velkým významem. Transparentnost znamená jednoduché: sděluji veřejnosti co hodlám udělat, vysvětluji proč a přijímám od ní zpětnou vazbu. Transparentnost ale také znamená zpřístupnění světa krajské správy občanům, například odstraněním nesmyslně šikanujících turniketů u vchodu do úřadu (kraj to zdůvodňuje bezpečností úředníků a politiků; proč ale například na Vysočině tento problém nemají a vchod do úřadu je pro veřejnost zcela bez šikany a povinného předkládání osobních dokladů?).

Jen díky naší aktivitě se podařilo prosadit několik sice drobných, ale důležitých kroků k transparentnosti kraje: prosadili jsme obrazové i zvukové záznamy z jednání zastupitelstva včetně archivního uložení, zkracujeme lhůty k zveřejnění zápisů z jednání orgánů kraje, prosadili jsme zveřejnění jmenovitého hlasování ve výborech a komisích.

Po těchto úspěšných krocích ale kraj přistoupil k opačnému kroku, kterým nejen transparentnost, ale především přístup občanů k úřadu kraje zhoršuje. Na základě jakési “tiskové zprávy{:target="_blank"}” vydané Úřadem pro ochranu osobních údajů (tj. nikoli na základě směrnice nebo jiného pokynu “shora”) nařídil Kraj vypnout technickou pomůcku, která zobrazovala přítomnost či nepřítomnost konkrétního úředníka na pracovišti. Tato pomůcka je velmi užitečná, neboť umožňuje, aby občan – nebo pracovník jiných institucí jednajících se státem, např. zastupitelstev obcí – si jednoduše mohl zjistit, zda nejde na úřad nadarmo. Je to jedna z drobných a užitečných věcí, které usnadňují styk občana se státem.

Kraj se tak okamžitě rozhodl zprávou z Úřadu pro ochranu osobních údajů – která naprosto falešně a záměrně účelově zneužívá evropské nařízení GDPR – řídit, aniž musel. Zřejmě již od voleb uplynula dostatečně dlouhá doba, aby voliči zapomněli na to, co jim bylo slibováno…

My však na volební sliby nezapomínáme; jsou pro nás závazkem, který jsme dali. V úsilí o nejen transparentnost, ale především otevřenost a vstřícnost fungování veřejné správy budeme pokračovat a tuto otázku otevřeme nejen na vedení kraje, ale v případě nutnosti budeme postupovat i právní cestou, neboť dle shodného názoru oslovených právníků byl zmíněný výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů špatný a mylný. O tom, jaké výsledky naše snaha v tomto směru přináší, budeme pravidelně informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.