Moderní technologie zlepší fungování demokracie

Moderní technologie zlepší fungování demokracie

Piráti ví, jak využít moderní technologie pro zlepšení fungování veřejné správy a zapojení občanů do rozhodování.

Informační technologie ve státní správě České republiky jsou v katastrofálním stavu, jak se může přesvědčit každý občan při návštěvě téměř jakéhokoliv úřadu. Dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu{:target="_blank"} je v Česku 7 700 informačních systémů veřejné správy, jejichž pořízení stálo 110 miliard a jejich provoz každý rok dalších 25 miliard korun. Jako bonus k tomu jsou systémy neefektivní, nespolehlivé a uživatelsky nepřátelské. Dodavatelé investují do udržení svého monopolního postavení místo do poskytování kvalitních služeb.

Piráti nabízí řešení pro tuto situaci a to je požadavek na otevřený zdrojový kód (open-source) dodávaných systémů. V praxi to znamená, že program je veřejně dostupný pro kontrolu či úpravu a kdokoliv si jej tak může zkopírovat a vytvořit vlastní vylepšení či modifikaci.

Piráti sami open-source využívají pro veškeré systémy, kde je to možné, jako je například Fórum{:target="_blank"} běžící na technologii phpBB{:target="_blank"} nebo pirátský web, zdrojový kód jehož jihomoravské mutace si může kdokoliv prohlédnout na GitHubu{:target="_blank"}.

Pirátům dává smysl za veřejné peníze nakupovat veřejně přístupné systémy narozdíl od systémů s uzavřenou licencí, které si de facto vlastně pouze pronajímáte od dodavatelů. Uzavřený kód je vhodnější spíše pro jednorázová, krátkodobá a rychlá řešení. Z dlouhodobého hlediska jsou pro efektivně fungující stát nutné vyšší počáteční investice pro vývoj otevřených systémů. Ty je totiž možné dále jednodušeji a levněji udržovat a napojovat na ostatní systémy a sdílet řešení s ostatními jednotkami veřejné správy. To znamená, že města by nemusela znovu platit za již existující řešení používaná jinde.

<h2>Piráti prosazují lokální přímou demokracii</h2>

Moderní technologie rovněž poskytují historicky jedinečnou možnost zapojit občany do rozhodování pomocí závazných anket, místních referend a participativního rozpočtování, které už se Pirátům povedlo zavést na brněnském magistrátu{:target="_blank"}.

Komunikace s občany musí být základ pro práci každého politika a pouze prostřednictvím intenzivní a kultivované veřejné diskuze lze nalézt společný veřejný zájem. Občané mají právo účastnit se rozhodování o svém okolí a to nikoliv pouze prostřednictvím voleb jednou za čtyři roky.

Rozhodování o místních záležitostech je rovněž ideální příležitost pro aplikaci přímé demokracie, s níž je spjata zejména individuální zodpovědnost každého občana. Dopady rozhodnutí je totiž snažší si představit v lokálním rozsahu, stejně tak je jednodušší práce s informacemi a jejich ověřování. Před jakýmkoliv referendem je důležité být podrobně a pravdivě informován o všech okolnostech a možných následcích svého rozhodnutí.

Myslíme si, že místní podmínky znají nejlépe místní občané. Pojďte nám pomoci udělat z Králova Pole ještě lepší místo k životu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.