Aktuality "zemědělská-půda"

Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Znojmo na rozcestí: vymění úrodnou půdu za beton?

Když vyjedete ze Znojma směrem na Vídeň, ocitnete se mezi lány polí. Znojemsko se vyznačuje vysokým podílem úrodné černozemě{:target="_blank"}, tedy základního neobnovitelného přírodního bohatství. Po několika kilometrech na výpadovce se po levé straně uprostřed pole objeví velký výrobní závod společnosti Nevoga s.r.o. Společnost nyní žádá aktualizaci územního plánu v této oblasti s cílem dosáhnout změny ploch zemědělských na plochy pro výrobu a skladování. Cílem je rozšíření areálu na okraji oblekovického katastru.

Další štítky