Aktuality "sociální-práce"

Pomáhají řešit nelehké životní situace. Máte povědomí o sociálních službách?

Pomáhají řešit nelehké životní situace. Máte povědomí o sociálních službách?

Jak a podle čeho rozpoznat sociální služby? Sociální služby se rozdělují dle místa poskytování. Za ambulantní službou osoba dochází či je doprovázena nebo dopravována a vrací se zpět domů. Terénní sociální služby jsou poskytované v přirozeném prostředí osob. Terénní pracovník za klientem dojíždí nebo dochází. Pobytová služba je spojená s komplexní péči, ubytováním a zajištěným stravováním v zařízení sociální péče.

Další štítky