Proč​ ​stát​ ​nevyužívá​ ​moderní​ ​technologie?

Proč​ ​stát​ ​nevyužívá​ ​moderní​ ​technologie?

Když jsem zjistil, ​že tento týden začíná první celostátní průzkum dopravního chování - „Česko v pohybu“, očekával jsem, ​že bude proveden dnes dostupnými technologickými prostředky. Mýlil jsem se. Průzkum budou provádět dotazníkovou metodou pomocí sčítacích komisařů. Do průzkumu byl zařazen vzorek [čtyřiceti tisíc náhodně vybraných českých domácností(https://ekonomika.idnes.cz/doprava-pruzkum-chovani-ministr-tok-dvu-/eko-doprava.aspx?c=A170912_160039_eko-doprava_ane){:target="_blank"}. Průzkum bude stát 13,7 milionu Kč.

Mít informace o pohybu obyvatel je z pohledu plánování a rozvoje dopravní infrastruktury velice přínosné. Dnes lze tyto informace poměrně snadno zjistit na základě dat od mobilních operátorů. Mobilní operátoři mají naprosto přesné informace o tom, odkud kam a jakou rychlostí se „mobily“ pohybují. Například O2 data anonymizuje a v základní „surové“ podobě je poskytuje prostřednictvím rozhraní Liberty API. K datům se mohou vývojáři dostat po registraci a podpisu smlouvy o používání platformy.

Na hackathonu BrnoHack bylo mimo jiné vývojáři navrženo a předvedeno řešení Liberty​ ​–​ ​Open Demography,​ ​které sleduje, jak se lidé po městě pohybují, jak využívají veřejný prostor včetně oddychových zón, odkud kam nejvíce lidí dojíždí. Takové informace mohou velmi dobře posloužit jako podklad pro městské plánování a zapojení obyvatel města.

Mobilní data dnes komerčně využívá spousta subjektů, protože z nich lze zjistit celou řadu užitečných informací. Z dat lze vyčíst jak rychle a kolik „mobilů“ se pohybuje po dálnicích a silnicích, jak dlouho kde stojí a podobně. Vzhledem k tomu, ​že jsou téměř všechny prostředky veřejné přepravy vybaveny zařízeními sdělujícími polohu (GPS), lze velice snadno zjistit, kolik v kterém autobusu, či tramvaji jede lidí, kde jich kolik nastupuje a vystupuje. Lze také zjistit kolik lidí a jak dlouho čeká na zastávkách a podobně.

Všechny tyto informace jsou velice důležité pro optimalizaci jízdních řádů a koordinaci veřejné přepravy. Město Brno a DPMB proto tyto nové technologické možnosti využívají. Nyní však vidím, ​že ministerstvo dopravy a jejich resortní výzkumná organizace – Centra dopravního výzkumu (CDV) si ještě nevšimli, ​že už ​žijeme v 21. století. Dotazníkový průzkum je v porovnání s mobilními daty velice nepřesný a pro získání dat je zapotřebí spousta lidské práce. Průzkum bude trvat 9 měsíců, při využití mobilních dat, by bylo možné získat potřebné výsledky za pár hodin a v mnohem větší kvalitě. Nekvalifikovaný a neodpovědný přístup se ve veřejné správě objevuje poměrně často. Asi nejdrastičtější byla akce Opencard. Vývoj a spuštění si vyžádalo náklady přesahující 1,2 miliardy Kč, přitom srovnatelnou a mnohem kvalitnější aplikaci dokázal DPMB vytvořit a spustit při nákladech 1000x menších.

Proto chceme my Piráti využití technologií zlepšit a především zefektivnit. Přečtěte si více o tom, co chceme prosazovat v dopravě{:target="_blank"} a jak nahlížíme na moderní technologie{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.