Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

22. května 2019
Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

Díky práci pirátských zastupitelů bude systém zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, transparentnější. Odbor městské informatiky (OMI) v Brně nechal rozšířit stávající systém na zveřejňování všech veřejných zakázek, tak, aby úředníci mohli zakázky malého rozsahu zadávat nově na elektronickou vývěsku. „Výhodou je, že se k těmto malým zakázkám může hlásit i malý dodavatel, jelikož jsme odstranili některé překážky při podávání nabídek. Dříve si to každý odbor dělal po svém, některé odbory často například oslovily pouze 3 firmy a nic víc. Sjednocení úřední metodiky má zaručit, aby se nabídka zakázky dostala k širšímu publiku dodavatelů a nebude je omezovat nutnost registrace,“ komentuje změny pirátský zastupitel Ondřej Kotas, který má v gesci právě městskou informatiku.

Rozdíl je v tom, že se nově k informaci o nově vypsaných zakázkách dostanou noví potenciální dodavatelé. Soutěž se více otevře a o městské zakázky malého rozsahu, které jsou do 2 milionů v případě dodávek a služeb a do 6 milionů v případě stavebních prací, se tak budou moci ucházet i nové firmy.

I s ohledem na kauzu s veřejnými zakázkami, která se letos rozhořela na městské části Brno-střed, považujeme větší konkurenci a možnost zapojení pro nové firmy za důležitý krok k transparentnějšímu vedení města a městských částí. Jak zjistili členové Kontrolního výboru na Brně-střed, kterému předsedá pirátská zastupitelka Monika Lukášová Spilková{:target="_blank"}, také u zakázek malého rozsahu může dojít ke korupčnímu jednání. Například u projektu či u zakázky na technický dozor se jedná většinou o částky do 2 milionů, a jak se ukázalo na městské části Brno-střed, tak korupci v této úrovni může způsobit například chybný projekt, který připravila domluvená firma.

Zjednodušeně řečeno, i díky elektronické vývěsce se sníží pravděpodobnost možného korupčního jednání.

Návrh na novou metodiku z dílny pirátského náměstka primátorky Tomáše Koláčného má již teď podporu koalice, vnitřnímu připomínkovému řízení totiž předcházelo nalezení široké shody na věcném obsahu v rámci vedení města. Nyní se pracuje na vypořádání připomínek úřadu. "Aktuálně pracuji na vypořádání připomínek z vnitřního připomínkového řízení ke zmíněnému návrhu nové metodiky pro zadávání těch veřejných zakázek, které nejsou metodicky regulovány zákonem," uvedl Petr Springinsfeld, pirátský zástupce v Legislativně organizační komisi Rady města Brna.

Elektronická vývěska, kromě větší transparentnosti, umožní veřejnosti nahlédnout do procesu výběrových řízení u městských zakázek, což vnímáme jako důležitý krok k tomu, aby veřejnost měla přehled o tom, jak jimi volení zástupci nakládají s veřejnými financemi. Právě větší informování veřejnosti a její zapojení do politiky je dalším pilířem pirátské politiky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.