Prodat nepotřebný majetek města? Jedině transparentní aukcí!

Prodat nepotřebný majetek města? Jedině transparentní aukcí!

Vzhledem ke snížení příjmů v době pandemie koronaviru se Brno snaží získávat prostředky i prodejem nevyužívaného majetku. Nově se díky Pirátům bude nepotřebný majetek prodávat formou online aukce.

Od dubna se ale prodej přenese do virtuálního prostředí. Nový způsob{:target="_blank"} může oslovit širší skupinu potencionálních kupců i v době koronakrize. Elektronické aukce přinesou větší transparentnost, efektivitu a sníží administrativní zátěž.

Výhody projektu popisuje pirátský radní pro oblast majetku Róbert Čuma{:target="_blank"}: „Každý prodej bude inzerován na adrese aukce.brno.cz a bude přístupný neomezenému počtu zájemců. Ze zkušenosti MČ Brno-střed vyplývá, že v elektronických aukcích je obvykle vysoutěžená cena vyšší, než cena odhadnutá znaleckým posudkem. Vedle posílení transparence procesu prodeje lze tudíž očekávat i vyšší příjem pro město.“

Očekává se, že prodejem získá město zhruba 850 milionů Kč, které pak bude možné využít v naplánovaných investicích.

„Zavedení prodeje zbytného majetku města formou veřejné elektronické aukce je pro mě splněním důležitého milníku v oblasti transparentnosti města. Prodej nejvyšší nabídce je navíc pojistka proti korupci a klientelismu. Přechod na elektronickou aukci je jedním z dalších kroků, jak do řízení města přivést moderní digitální procesy a správu města více otevřít veřejnosti,“ dodává náš náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}{:target="_blank"}.

Je to další praktické řešení z dílny Pirátů, které přinese větší transparentnost města směrem k jeho občanům. Chcete vědět víc o našich plánech v oblasti transparence? Podrobnosti najdete na našich stránkách v dlouhodobém programu{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.