Aktuality "školství"

Školy jsou takové, jaký je jejich ředitel

Školy jsou takové, jaký je jejich ředitel

Rozbíhá se série výběrových řízení na školy Jihomoravského kraje a je na místě se ptát, zda se jich budeme z pozice zástupců kraje účastnit a jak při nich budeme postupovat. Jde přitom o věc nemalé důležitosti: ročně se budou dělat ředitelská „výběrka“ pro zhruba dvacet škol a školských zařízení. A jak známo, ředitel dělá školu.

Další štítky