Pozvánka na konferenci OpenAlt na FIT VUT v Brně

2. listopadu 2017
Pozvánka na konferenci OpenAlt na FIT VUT v Brně

„Málokdo si uvědomuje jak křehká je svoboda a soukromí v digitální éře,“ říká Ladislav Nešněra, organizátor konference OpenAlt.

První listopadový víkend se v Brně koná další ročník konference OpenAlt{:target="_blank"}. V budovách Fakulty informačních technologií VUT Brno se během 4. a 5. listopadu bude mluvit o tématech jako otevřená společnost, komunity a data, bezpečnost a soukromí nebo alternativy ve vzdělávání. O tom, jak konference vznikla, pro koho je určena a co vše se na ní dozvíte jsme mluvili s jedním z pořadatelů, pirátským příznivcem Ladislavem Nešněrou.

Kdy a jak vznikla konference OpenAlt?

Konference vznikla už v roce 2006, tehdy ještě pod názvem LinuxAlt. Chtěli jsme tehdy lidi naučit používat otevřený a svobodný software. Jednalo se především o Linux, který bylo před dvanácti lety celkem náročné nainstalovat a používat. Později jsme si uvědomili, že principy Open Source software se dají použít i na další oblasti jako Open hardware.

A tak se zrodil nápad konferenci trošku přetvořit?

Přesně tak, odtud byl už jen krůček k až paradigmatickému pojetí jako principu sdílení zdrojů v kombinaci s účinnými nástroji týmové spolupráce. Moc pěkně to shrnul Michal Černý v roce 2013 příspěvkem "Open source není jen software"{:target="_blank"}. I dnes stojí za poslechnutí! Týž rok jsme spojili síly s Openmobility{:target="_blank"}, partou lidí, kteří se věnují svobodným mobilním platformám a spojením názvů vznikl OpenAlt.

Pro koho je konference OpenAlt určena? Je jen pro odborníky nebo i širokou veřejnost?

Je to tak půl na půl. Široké veřejnosti chceme ukázat praktické příklady otevřeného přístupu. Velmi názorným příkladem je Wikipedie, která je o způsobu spolupráce, svobodném licencování, software i v pozadí stále více se uplatňujících strukturovaných datech. Na své si u nás přijdou jak "náhodní" kolemjdoucí, tak špičkoví specialisté, protože dáváme prostor jak informativnímu seznámení s tématy, tak prezentacím top dění. To vychází z cíle propojovat obory, navazovat komunikaci a spolupráci mezi nimi, protože v dnešním komplexním světě nikdo nemůže obsáhnout vše.

Můžeš vypíchnout třeba 3 nejpodstatnější nebo nejzajímavější přednášky, na které bys pozval?

Určitě bych upozornil na přednášku o digitalizaci vzdělávání od Ondry Neumajera{:target="_blank"}, která je právě o tom, jak moderní a opensource technologie ovlivní příští generace. Pak bych doporučil přednášku od Petra Hodače o stříhání videa{:target="_blank"}, která ukazuje, že to v Linuxu jde a zvládne to každý doma. A do třetice na přednášku od doc. Hanáčka o Hackingteamu{:target="_blank"}.

To zní zajímavě a něco dalšího?

Není přednáška, za kterou bychom si nestáli. Obsah opravdu nemáme přízemní, na oběžnou dráhu se podíváme hned dvakrát a to díky "plechovkovým" satelitům{:target="_blank"} a skCUBE{:target="_blank"}. Posledně jmenované jsme viděli již v roce 2011, kdy se Cimrmanovským způsobem podělili o to, co vše se může nepodařit při vypouštění stratosférického balónu{:target="_blank"}. A teď nám nad hlavou krouží první slovenská družice.

V programu je také téma bezpečnosti a soukromí na internetu, což je téma, které hodně řeší i Piráti. Proč je podle tebe tohle téma právě dnes tak důležité?

Málokdo si uvědomuje jak křehká je svoboda a soukromí v digitální éře, nebo jak jednoduché je přijít o peníze na internetu. Někdy je až úsměvné jak malé povědomí mají běžní uživatelé nebo dokonce vysoce postavené osoby{:target="_blank"} o elementární bezpečnosti na internetu. Považujeme za nutné v tomto ohledu vzdělávat, aby ochrana soukromí byla přirozeností a šifrování samozřejmostí pro každého z nás. Konec konců i tento text byl na vaše zařízení přenesen šifrovaně.

Na OpenAltu nechybí ani téma vzdělávání, konkrétně alternativy ve vzdělávání. Proč je součástí programu?

Informační věk sebou přinesl nutnost nepřetržitého vzdělávání, ale náš školský systém jako by nepřekročil stín Marie Terezie. Dříve fungovaly věci ověřené generacemi, dnes jsou zastaralé čerstvě publikované výsledky vědeckého bádání. To vnímáme jako principiální problém a máme radost, že naši přednášející nabízí odpovědi na tuto výzvu. Děje-li se tak uplatněním open source, jsme na vrcholu blaha.

Jsi příznivce Pirátů, je to právě i jejich zájem o téma otevřenosti, proč je ti tahle strana blízká?

Těch střípků je víc, přidržím se toho, který souvisí s konferencí. Společenský vývoj silně zaostává za vědecko-technologickým pokrokem, za možnosti a potenciálem, které doba přináší. Je to veliká škoda. Na individuální úrovni se to snažíme překonat vzděláváním, příklady dobré praxe, navazováním živých neformálních vztahů i prací na společných projektech. Konference ale nemůže měnit fungování společnosti, způsob její organizace. To už je záležitost politiků, aby vize lepšího fungování vtělili do veřejné správy a legislativy. Dle mého Piráti toto vnímají dobře a jsou ve svém směřování navenek i dovnitř velmi progresivní.

Osobně pak mi je blízké usilování o konsenzus namísto hlasování. To zní sice velmi demokraticky, ale přináší skupinu vítěznou a skupinu poražených. Už jen slovo „poražení“ nezní moc lákavě, což teprve vzpomenu-li si na štěpení a zjitřené emoce kolem volby prezidenta. Mohu-li posoudit z pozice registrovaného příznivce, jsou Piráti v hledání shody sympaticky urputní.

Co ta samotná otevřenost v praxi může přinést lidem, běžným občanům?

Zkušenost. Zkušenost, která principiálně mění přístup k okolnímu světu. Dám příklad. Když ve svém počítači narazíte na chybu, můžete si zanadávat na výrobce, vysokou cenu a mizernou kvalitu nebo vykřikovat, jak vy byste to dokázali stokrát lépe. Váš faktický vliv na změnu je však prakticky nulový. U otevřeného software je tomu přesně naopak. Každá chyba se kterou se nic neděje, je vlastně i vaší chybou, protože máte možnost problém nahlásit přímo vývojářům a pak sledovat, zda a jak je řeší. Stejně tak můžete navrhovat vylepšení, nové funkce a vychytávky. Pokud umíte programovat, vaše pomoc bude kvitována a navíc si odnesete nové kompetence a vztahy. Nebo nad tou prkotinou mávnete rukou. Každopádně máte svobodnou volbu, jste pány situace a je to jen a jen vaše výsostné rozhodnutí i odpovědnost. Z těchto dílčích zkušeností se časem stane zvyk a začnete stejně přistupovat k ostatním záležitostem. Zároveň začnete vyžadovat, abyste i v jiných oblastech mohli uplatňovat své kompetence a nebyli vytěsněni na základě nesmyslných privilegií.

Konference je otevřená všem a pro děti jste zařídili i dětský koutek. Proč jste se pro to rozhodli?

Jednak je k používání otevřených technologií potřeba vychovávat a jednak jsme organizátoři i návštěvníci dospěli nebo zestárli. Chceme prostě rodičům dát možnost přijít na konferenci. A pak známe tatínky – svým potomkům zhusta opatřují zábavu a pořizují hračky, kterými si plní své vlastní dětské sny. Je v tom nadsázka, na druhou stranu baví-li se upřímně všichni, lze si přát víc? Konec konců kdyby i pro nás nebyla příprava konference zábavou, nedělali bychom ji dvanáct let a nezkoušeli stále něco nového.

Přijďte se o prvním listopadovém víkendu bavit s námi. Vstup na konferenci je zdarma.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.