Více participace? To je Občanská radnice!

Více participace? To je Občanská radnice!

Několik let usilovné práce našeho náměstka Tomáše Koláčného na rozvoji participace ve městě konečně plodí ovoce. Projekt Občanské radnice, který umožní občanům ještě větší zapojení do správy města, se totiž přesunul do realizační fáze. Webový portál Obřanské radnice bude v plném provozu začátkem příštího roku.

Již od roku 2017 mohou Brňané podávat své návrhy na zlepšení města v rámci participativního rozpočtu “Dáme na vás”. Rozhodli jsme se toto portfolio nástrojů participativní a přímé demokracie rozšířit a vytvořit nový prostor pro dialog mezi občany a vedením města.

„Participativní rozpočet přinesl občanům jednoduchou cestu, jak navrhnout konkrétní účel využití části financí města. Pokud by však občané chtěli vedení města navrhnout nápad, který s financemi přímo nesouvisí, byli doposud odkázáni na soukromou korespondenci nebo vystoupení na zasedání zastupitelstva. Právě to změní projekt Občanské radnice,” vysvětlil autor myšlenky, náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Potřebuje Brno vyšší kvalitu zdravotní péče? Má město pokračovat v projektech sociálního zabydlování? Chtěli byste v rozvojových oblastech raději parkoviště nebo parky? Těmito a mnoha dalšími návrhy budete moci inspirovat vedení města v rámci nového nástroje e-Návrhy. Návrhy budou moci následně prostřednictvím svého BrnoiD{:target="_blank"} podpořit i ostatní Brňané. Pokud váš návrh získá dostatečnou podporu, rada města se zavazuje, že jej projedná.

Druhou částí Občanské radnice budou e-Ankety. Jedná se o nástroj zpětné vazby od obyvatel města. Vedení města nebo jednotlivé odbory magistrátu vás budou moci požádat o názor v důležitých rozhodnutích.

„Hlavním přínosem Občanské radnice je zjednodušení a zefektivnění cesty, kterou mohou Brňáci s vedením města komunikovat a tím se podílet na zkvalitňování života ve městě. Občanské radnice umožní vedení města podívat se na problém očima veřejnosti, což poskytne městu neocenitelnou zpětnou vazbu. Ne nadarmo se totiž říká, že radnice, která s občany nekomunikuje, nemůže dobře fungovat,“ doplnil Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.