Aktuality "Piráti"

Jiří Hlavenka: Umíme si na kraji poradit s ekonomickou krizí?

Jiří Hlavenka: Umíme si na kraji poradit s ekonomickou krizí?

Ekonomický propad a opatření vlády vedou k významnému snížení výběru daní. To platí pro letošek a přinejmenším i pro příští rok. Málo se ví o tom, že to dopadá i na kraje a samosprávy obcí, které přijdou odhadem o 20% svých příjmů. V praxi to znamená, že z cca 7.5 miliard krajského rozpočtu zbude 6 miliard. Současná končící krajská samospráva jede v režimu “po nás potopa”, což ovšem pro vlády ANO a ČSSD není nic nového, přesně stejnou cestou jedou i na celostátní úrovni - vyrabovat všechny zdroje a všechny rezervy, a nápravu nechat na těch co přijdou po nich.

Ovlivni kulturu v Brně

Ovlivni kulturu v Brně

Jednou z dlouhodobých priorit České pirátské strany je podpora participace občanů. Aktivní zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných je nepostradatelnou součásti fungující demokracie. Piráti díky svému působení na magistrátě přibližují rozhodování ještě o kus blíže. Po participativním rozpočtu se mohou občané nově podílet i na podobě kultury ve městě.

Jiří Hlavenka: Na odpapírování kraje jsme připravení. Stačí nás na to pustit!

Jiří Hlavenka: Na odpapírování kraje jsme připravení. Stačí nás na to pustit!

Věděli jste, že Jihomoravský kraj utrácí ročně 4 milióny korun jen za tonery do tiskáren? Že potiskuje mnoho miliónů listů papírů ročně, které následně přičinliví úředníci vloží do šanonů, šanony uzavřou, ty odnesou do archívu, kde už se na ně nikdo nikdy nepodívá? Že skoro celé patro – ve kterém by mohlo pracovat mnoho desítek lidí – budovy krajského úřadu je vyhrazeno pouze pro archív, pro sklad papíru, které už nikdy nebudou nikomu k potřebě? Že toto někdo – tedy my všichni – platíme ze svých daní?

Piráti na kraji: Kraj má další velký problém se Zásadami územního rozvoje – nevlastní žádná podkladová data

Piráti na kraji: Kraj má další velký problém se Zásadami územního rozvoje – nevlastní žádná podkladová data

Jako doslova červené lano se krajem už přes patnáct let vleče trasování dopravní tepny č. 43, tedy „obchvatu Brna směrem na sever“, od dálnice a až po svitavskou silnici. S přehledem největší dopravní bolehlav, který trápí nejen Brno (protože jim projíždí těžká doprava, která by jej mohla míjet), tak všechny občany cestující ze severu a od Tišnovska do Brna a zpět, obyvatele Kuřimi, Lipůvky a dalších obcí a městských částí. Silnice na Svitavy je bohužel právem označovaná za „silnici smrti“, množství havárií včetně smrtelných je zde enormní. A stále se nic neděje, stále se nestaví…

Marek Fišer: Kultura v době COVIDové

Marek Fišer: Kultura v době COVIDové

Kulturní průmysl prošel v posledním půl roce zatěžkávací zkouškou. Pandemie nového koronaviru rušila, měnila a přesouvala kulturní akce napříč celou republikou. Jaký dopad měl koronavirus na kulturu v Brně? Vše nám přiblížil pirátský radní pro kulturu Marek Fišer.

Jiří Hlavenka: Vzdělání musí pádit s dobou

Jiří Hlavenka: Vzdělání musí pádit s dobou

Často slýchávám námitky, že krajská samospráva nemá do školství moc co mluvit. Že se má starat o provoz škol, které zřizuje, o to aby se tam “svítilo a topilo”, o jejich výbavu, opravy a případně nejvýš jednou za šest let vybrat nového ředitele nebo ředitelku. Nesouhlasím s tím. Český vzdělávací systém je notoricky mimo dobu a čas, není schopen se měnit tak rychle jak se mění společnost, vzdělává a vychovává žáky a studenty pro doby minulé. Rigidita centrálních orgánů je obrovská; má ale kraj jen čekat, až se něco změní “nahoře”? Rozhodně ne - jeho možnosti jsou naopak docela velké a jsou to přesně věci, ve kterých bychom chtěli v Jihomoravském kraji působit.

Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

Kvalita a rozsah dopravy v Jihomoravském kraji jsou závislé na stavu dopravní infrastruktury a organizaci dopravy. Velké rezervy spatřuji v možnostech kombinované dopravy, čímž myslím kombinace individuální a veřejné dopravy. Optimální je například použít automobil, motocykl, kolo či jiné osobní přibližovadlo k dopravě z bydliště na nejbližší železniční stanici. Dál pak lze nasednout na vlak a být za pár minut v centru Brna. Aby uvedený příklad fungoval bezpečně a komfortně, je nutné zlepšit možnosti bezpečného parkování individuálních dopravních prostředků na nádražích. Proto se chci zaměřit na podporu projektů budujících parkoviště a úložiště individuálních dopravních prostředků na mimobrněnských nádražích.

Petr Springinsfeld: Férovější výběrové řízení u krajských zakázek? Víme, jak na to

Petr Springinsfeld: Férovější výběrové řízení u krajských zakázek? Víme, jak na to

Veřejné zakázky ve státní správě a samosprávě reguluje zákon o zadávání veřejných zakázek tak, že stanovuje přesná pravidla zadávacího řízení. Tato pravidla se však nevztahují na veřejné zakázky malého rozsahu (tj. zakázky s hodnotou méně než 2 mil. Kč bez DPH, respektive méně než 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací) – tyto je pouze třeba zadávat v souladu s obecnými zásadami transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace. Jako Piráti však považujeme za důležité, aby s veřejnými prostředky bylo zacházeno hospodárně, transparentně a s důrazem na otevřenou a spravedlivou soutěž i při nižších hodnotách zakázek, a proto navrhujeme zadávání veřejných zakázek malého rozsahu více otevřít.

Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

Zatímco téma narození nového života je veskrze radostné, odchod našich blízkých je smutnou a tíživou chvílí. A stát, potažmo kraj, podle mého názoru nemá právo zasahovat nařízeními ani do jedné z těchto lidských zkušeností a situací. Může být však tím, kdo své občany podpoří a nabídne jim možnost zvolit si sami to, kde je prožijí.

Jiří Hlavenka: Nenecháme inovační sílu kraje zvadnout

Jiří Hlavenka: Nenecháme inovační sílu kraje zvadnout

Jsme kraj vína i inovací. Brněnsko představuje technologický a inovační uzel se středoevropskou úrovní, který nemá obdoby v ČR a těžko ji hledá i v okolních zemích. Jihomoravský technologický uzel vytváří a přitahuje špičkovou pracovní sílu, dává vysoké mzdy, zajímavou práci a seberealizaci. Vytváří firmy, které zde vzniknou a které pak dosáhnou světového úspěchu – Ysoft, Kiwi.com, Flowmon, rodina firem okolo elektronové mikroskopie… Tyto firmy vytváří hodnoty, kapitálové i lidské, které zůstávají doma.

Další štítky