Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

6. září 2020
Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

Zatímco téma narození nového života je veskrze radostné, odchod našich blízkých je smutnou a tíživou chvílí. A stát, potažmo kraj, podle mého názoru nemá právo zasahovat nařízeními ani do jedné z těchto lidských zkušeností a situací. Může být však tím, kdo své občany podpoří a nabídne jim možnost zvolit si sami to, kde je prožijí.

V Jihomoravském kraji se v posledních letech rodí téměř 14 tisíc dětí ročně. Ze statistik víme, že roste i procento žen, které chtějí rodit přirozeným způsobem a které chtějí své dítě přivést na svět v bezpečném prostředí a v přítomnosti svých blízkých. Stále více žen využívá pomoci porodních asistentek, které ženy provází těhotenstvím, porodem a následně i šestinedělím. Jihomoravský kraj je často označován za místo, kde se rodí hodně dětí a porodnictví je na vysoké úrovni, už se ale méně hovoří o tom, zda je k ženám u porodu přistupováno vždy s respektem. Bohužel víme, že mnohdy tomu tak není a žena si kromě dítěte z porodnice odváží i trauma. Já mám zkušenost více než dobrou, takže vím, že to je hlavně o lidech a jejich motivaci, ať už se to týká porodních asistentek či dalšího zdravotnického personálu. Proto chceme podporovat zařízení se vstřícným přístupem k porodu a ocenit personál, který přistupuje k rodičkám s respektem. Tato zařízení zapojíme do tvorby metodiky, kterou budeme sdílet v zařízeních napříč krajem i státem. Budeme také usilovat o vznik center porodní asistence v již fungujících krajských zařízeních. Jednoduše řečeno – porod by měl být pro ženu vstupem do nové etapy a kraj musí udělat maximum, aby tento vstup proběhl bezpečně a s respektem ke všem zúčastněným, tedy nejen rodinám, ale i zdravotnickému personálu.

Respekt patří i k situaci, kdy nás někdo z blízkých opouští. Smrt je velmi citlivé téma, které ale řešit musíme. Právě proto, abychom tyto těžké chvíle umírajícím i jejich blízkým ulehčili. Například tím, že jim umožníme být spolu, rozloučit se a to bez omezení zdravotnické a sociální péče. Našim cílem je podporovat rozvoj paliativní péče, a to jak na úrovni zařízení, tak hlavně na úrovni domácích hospiců. Opět se bavíme o speciálně vyškoleném zdravotnickém personál, který pro rodiny může být oporou a díky kterým umožníme umírajícím dožít či zemřít v domácím prostředí. V přítomnosti blízkých a bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Přečtete si více o našem programu{:target="_blank"} a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.