Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

7. září 2020
Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

Kvalita a rozsah dopravy v Jihomoravském kraji jsou závislé na stavu dopravní infrastruktury a organizaci dopravy. Velké rezervy spatřuji v možnostech kombinované dopravy, čímž myslím kombinace individuální a veřejné dopravy. Optimální je například použít automobil, motocykl, kolo či jiné osobní přibližovadlo k dopravě z bydliště na nejbližší železniční stanici. Dál pak lze nasednout na vlak a být za pár minut v centru Brna. Aby uvedený příklad fungoval bezpečně a komfortně, je nutné zlepšit možnosti bezpečného parkování individuálních dopravních prostředků na nádražích. Proto se chci zaměřit na podporu projektů budujících parkoviště a úložiště individuálních dopravních prostředků na mimobrněnských nádražích.

Na silnicích se každoročně zraní stovky lidí a desítky našich spoluobčanů zemřou. Proto považuji za důležité realizovat technická opatření, která sníží nehodovost, a zejména zmírní případné následky na zdraví a životech účastníků nehod. Chtěl bych realizovat již osvědčená řešení, která jsou již zavedena v Rakousku a jiných krajích. Základem je zvýšení přehlednosti v místech přechodů pro chodce a souběhu cyklostezek se silnicemi pro automobily. Celkově považuji za důležité budovat a upravovat cyklostezky, které slouží k efektivní individuální dopravě do škol a zaměstnání.

Dopravní infrastrukturu je nutné dále co nejrychleji rozvíjet a stejně tak i opravovat. Opravy silnic však často komplikují život občanům v dotčených obcích. Myslím si, že často dochází k nekoordinovanému provádění oprav, což je způsobeno převážně různými majetkovými vztahy. Proto chceme zavést informační systém pro plánování a koordinaci oprav. Cílem je včasná informovanost a optimalizace řešení objízdných tras v daném čase a místě. Do přípravy a řešení musí být více a včas zainteresovány dotčené obce.

Při rozvoji infrastruktury chceme působit na ŘSD a SŽDC tak, aby mohly být železniční tratě a nové komunikace stavěny co nejrychleji. Podporuji zejména projekty zlepšující dopravní integraci kraje v rámci Evropy a celé ČR. Zejména je zapotřebí vyřešit efektivní železniční připojení Znojma k hlavním železničním koridorům a dokončení „dálnice“ do Vídně.

Přečtete si více o našem programu{:target="_blank"} a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.