Veřejné zakázky ve státní správě a samosprávě reguluje zákon o zadávání veřejných zakázek tak, že stanovuje přesná pravidla zadávacího řízení. Tato pravidla se však nevztahují na veřejné zakázky malého rozsahu (tj. zakázky s hodnotou méně než 2 mil. Kč bez DPH, respektive méně než 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací) – tyto je pouze třeba zadávat v souladu s obecnými zásadami transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace. Jako Piráti však považujeme za důležité, aby s veřejnými prostředky bylo zacházeno hospodárně, transparentně a s důrazem na otevřenou a spravedlivou soutěž i při nižších hodnotách zakázek, a proto navrhujeme zadávání veřejných zakázek malého rozsahu více otevřít.

Tímto otevřením veřejných zakázek malého rozsahu se zvýší celková transparentnost krajského úřadu – úřad přestane být závislý na konkrétních vybraných dodavatelích, kterým je zvyklý zadávat zakázky napřímo nebo je oslovovat s žádostí o nabídku. K výběrovým řízením se tak dostanou noví dodavatelé, kteří mohou nabídnout lepší cenu.

Pokud jsou v rámci uzavřeného výběrového řízení osloveny pouze 3 firmy, na které je státní správa zvyklá, znemožňuje to rovnou soutěž a možnost nových, třeba i lokálních firem dostat se na trh s veřejnými zakázkami. Do otevřeného výběrového řízení se mohou přihlásit i firmy, které nejsou běžným dodavatelem krajského úřadu, čímž se zabrání možnosti domluvy mezi oslovenými firmami a v důsledku může kraj zakázku vysoutěžit za celkovou nižší cenu při zachování stejné kvality.

Otevřít veřejné zakázky malého rozsahu je věcí, kterou jsme jako Piráti schopni zpracovat rychle - podobnou metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu totiž už vytvořili a prosadili naši kolegové v Brně, a protože Piráti razí heslo sharing is caring, tak pro nás bude jednoduché tuto metodiku adaptovat na další úroveň státní správy. Pokud by navíc v Brně i na kraji platily stejné principy zadávání veřejných zakázek, pro firmy, které se o ně ucházejí, by se zvýšila i celková předvídatelnost státní správy.

Přečtete si více o našem programu{:target="_blank"} a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce{:target="_blank"}.