Petr Springinsfeld: Férovější výběrové řízení u krajských zakázek? Víme, jak na to

7. září 2020
Petr Springinsfeld: Férovější výběrové řízení u krajských zakázek? Víme, jak na to

Veřejné zakázky ve státní správě a samosprávě reguluje zákon o zadávání veřejných zakázek tak, že stanovuje přesná pravidla zadávacího řízení. Tato pravidla se však nevztahují na veřejné zakázky malého rozsahu (tj. zakázky s hodnotou méně než 2 mil. Kč bez DPH, respektive méně než 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací) – tyto je pouze třeba zadávat v souladu s obecnými zásadami transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace. Jako Piráti však považujeme za důležité, aby s veřejnými prostředky bylo zacházeno hospodárně, transparentně a s důrazem na otevřenou a spravedlivou soutěž i při nižších hodnotách zakázek, a proto navrhujeme zadávání veřejných zakázek malého rozsahu více otevřít.

Tímto otevřením veřejných zakázek malého rozsahu se zvýší celková transparentnost krajského úřadu – úřad přestane být závislý na konkrétních vybraných dodavatelích, kterým je zvyklý zadávat zakázky napřímo nebo je oslovovat s žádostí o nabídku. K výběrovým řízením se tak dostanou noví dodavatelé, kteří mohou nabídnout lepší cenu.

Pokud jsou v rámci uzavřeného výběrového řízení osloveny pouze 3 firmy, na které je státní správa zvyklá, znemožňuje to rovnou soutěž a možnost nových, třeba i lokálních firem dostat se na trh s veřejnými zakázkami. Do otevřeného výběrového řízení se mohou přihlásit i firmy, které nejsou běžným dodavatelem krajského úřadu, čímž se zabrání možnosti domluvy mezi oslovenými firmami a v důsledku může kraj zakázku vysoutěžit za celkovou nižší cenu při zachování stejné kvality.

Otevřít veřejné zakázky malého rozsahu je věcí, kterou jsme jako Piráti schopni zpracovat rychle - podobnou metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu totiž už vytvořili a prosadili naši kolegové v Brně, a protože Piráti razí heslo sharing is caring, tak pro nás bude jednoduché tuto metodiku adaptovat na další úroveň státní správy. Pokud by navíc v Brně i na kraji platily stejné principy zadávání veřejných zakázek, pro firmy, které se o ně ucházejí, by se zvýšila i celková předvídatelnost státní správy.

Přečtete si více o našem programu{:target="_blank"} a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.