Pavel Nevrkla: Co přineslo další jednání znojemského zastupitelstva?

13. listopadu 2019
Pavel Nevrkla: Co přineslo další jednání znojemského zastupitelstva?

Co se řešilo na posledním jednání Zastupitelstva města Znojma? Přečtěte si krátké shrnutí od našeho pirátského zastupitele Pavla Nevrkly{:target="_blank"}.

*"Na pondělním zastupitelstvu se přijal jeden velmi významný strategický dokument – Zelené cesty města Znojma. Doufám, že bude realizován, obzvláště by mě potěšila lávka podél Dyje pod „dolním“ Kauflandem, aby člověk byl schopen dojít od Obří hlavy do Dobšic po jedné straně řeky.

Pojmenovaly se dvě ulice v Příměticích. Domnívám se, že oba názvy jsou špatné a doufám, že do budoucna se nad názvy ulic bude lépe přemýšlet, resp. vznikne nějaká politicko - odborná platforma, která nad názvy budoucích ulic zajistí shodu. Obzvláště ulice U Dubu, kde žádný dub (či Dub😊) není, a je to jen název developerského projektu, je perla.

Neodhlasoval se návrh kontrolního řádu kontrolního výboru. Podle mě nebyl řád kvalitně zpracován a tak jsem s výsledkem hlasování spokojen. Tento návrh za mě nebyl vůbec potřeba, stačila drobná úprava jednacího řádu výborů. Vzhledem k tomu, že i přes svou zjevnou nekvalitu návrh kontrolního řádu kontrolního výboru získal 15 hlasů, tak je zjevná politická potřeba kontrolního řádu a vzal jsem za svůj obecný kontrolní řád pro všechny výbory, který byl zpracován počátkem října v rámci diskuze a předložím jej na příštím zastupitelstvu,"* komentuje Pavel Nevrkla.

Zajímá vás více informací ze Znojemska? Sledujte Piráty ze Znojemska{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.