Dva roky na kraji! Rozvoj terénních sociálních služeb, boj s klimatickou změnou, podpora vědy a výzkumu. Piráti plní sliby!

Dva roky na kraji! Rozvoj terénních sociálních služeb, boj s klimatickou změnou, podpora vědy a výzkumu. Piráti plní sliby!

Piráti pracují pro Jižní Moravu a její obyvatele už dva roky coby součást krajské koalice. Máme navíc splněno více než 50 % gesčních programových bodů z koaličního prohlášení. Daří se nám nejen prosazovat mnoho zásadních změn a posouvat Jihomoravský kraj kupředu, ale i zvládat nečekané krize.

Náměstek pro životního prostředí a participaci Lukáš Dubec hned v prvním roce otevřel krajský úřad občanům, když odstranil turnikety u vstupu do budovy a začal informovat o práci krajského úřadu. Pomáhá obcím bojovat se suchem a přizpůsobit se změnám klimatu prostřednictvím rozšiřování možností dotačních programů. Pracuje na rozvoji komunitní energetiky a podporuje projekty na energetickou soběstačnost. Rozjel také FVE na krajských budovách nebo efektivní hospodaření s dešťovkou a pracuje i na vzniku zelených střech. „Jihomoravský kraj leží ve velice rozmanité krajinné oblasti. Tu však začínají sužovat pravidelná sucha a nepředvídatelné přírodní jevy jako tornádo v minulém roce. Musíme se připravit na budoucnost,” uvádí Lukáš Dubec.

Věda, výzkum a inovace jsou v gesci zkušeného radního Jiřího Hlavenky. Za jeho působení se v Jihomoravském kraji nastartoval talent management, podpora podnikatelů a mladých vědců. „Podpora vědy a inovací je takovou vědou sama o sobě. Kdybychom měli jmenovat vše zásadní, vydalo by to na dlouhý seznam. Začali jsme oslovovat schopné lidi a mladé talenty, kteří začínají podnikat. Budujeme podnikatelské huby a komunity. Podporujeme rozšíření činnosti k přechodu na metody průmyslu 4.0. Dlouhodobě také zatraktivňujeme kraj pro kreativní odvětví a všestranně rozvíjíme vědu a výzkum,” dodává Jiří Hlavenka.

Radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová pokračuje v proměně sociálních služeb od nevyhovující ústavní péče k podpoře komunitního způsobu poskytování služeb, v rámci čehož se díky ní výrazně posilují a rozvíjí terénní či ambulantní služby. A to jak v oblasti pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, tak v oblasti péče o duševní zdraví. V uplynulých dvou letech se také snaží o větší osvětu a podporu rodin. Mimo centrum dění nezůstávají ani senioři. „Většina seniorů si už dnes přeje dožít v domáckém prostředí. Kraj se musí vydat cestou podpory komunitního bydlení a daleko většího zapojení terénních služeb tam, kde je to možné. Zároveň musíme mít dostatek služeb pro osoby trpící například Alzheimerovou či jinou demencí, protože pro jejich rodiny bývá péče velmi náročná,” uzavírá Jana Leitnerová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.