Lukáš Dubec

Narodil jsem se 22.5.1984 ve městě Most.

Přes 10 let jsem bydlel ve Znojmě a toto město mi přirostlo k srdci tak, že mi není jedno, co se v něm děje. V současné době bydlím ve Vranovské Vsi, kde jsem žil před tím od dětství. I zde jsem zapojený do komunální politiky.

Vystudoval jsem SOŠ Podyjí s.r.o. ve Znojmě v oboru Pozemní stavitelství. Po ukončení studia jsem nastoupil do zaměstnání. V současné době pracuji jako projektant a CNC programátor v soukromé firmě zabývající se projekcí, výrobou a montáží interiérů a nábytkového vybavení.

Spoluzakládal jsem místní sdružení (MS) Znojmo (později přejmenováno na MS Znojemsko). Jsem tedy členem krajského sdružení (KS) JmK a konkrétně MS Znojemsko a v současnosti vykonávám funkci předsedy tohoto MS.

Na podzim roku 2020 jsem byl zvolen do funkce 1. náměstka hejtama Jihomoravského kraje, jsem také členem Finančního výboru obce Vranovská Ves.

Mezi mé záliby patří dlouhodobě sport (aktivně - fotbal, jugger…) a práce s mládeží, larp (aktivně účastí na různých akcích a organizací larpového festivalu Helmáč), film, kultura, internet, PC, 3D tisk a sledování politického dění ve světě a v ČR. Dále jsem zapojen do různých dobrovolnických aktivit a do spolkového života, např. do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (v současné době jako velitel jednotky SDH - JPO V ve Vranovské Vsi).

Veřejný kalendář:

Navrhni úpravu