Lukáš Dubec

Narodil jsem se 22. května 1984 ve městě Most. Žiji ve Vranovské Vsi, kde jsem se zapojil do komunální politiky.

Vystudoval jsem SOŠ Podyjí s.r.o. ve Znojmě, obor Pozemní stavitelství. Po ukončení studia jsem nastoupil do zaměstnání několika zaměstnání. Poslední z nich bylo jako projektant a CNC programátor v soukromé firmě zabývající se projekcí, výrobou a montáží interiérů a nábytkového vybavení.

V roce 2013 jsem spoluzakládal pirátské místní sdružení Znojmo (později přejmenováno na MS Znojemsko), jehož jsem předsedou. Jsem zároveň členem krajského sdružení Pirátů Jihomoravského kraje.

Na podzim roku 2020 jsem byl zvolen do funkce 1. náměstka hejtama Jihomoravského kraje pro životní prostředí, otevřenost a participaci. Jsem také členem Finančního výboru obce Vranovská Ves.

Mezi mé záliby patří dlouhodobě sport (aktivně - fotbal, jugger…) a práce s mládeží, larp (aktivně účastí na různých akcích a organizací larpového festivalu Helmáč), film, kultura, internet, PC, 3D tisk a sledování politického dění ve světě a v ČR. Dále jsem zapojen do různých dobrovolnických aktivit a do spolkového života, např. do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (v současné době jako velitel jednotky SDH - JPO ve Vranovské Vsi).

Nejoblíbenější místo v Jihomoravském kraji:

  • Přírodní parky Rokytná a Jevišovka

Vize:

  • Chci zvýšit možnosti, jak se mohou občané podílet na správě kraje. Chci, aby byl kraj vnímán jako důvěryhodný a spolehlivý partner. Chci přispět k ozdravení krajiny v našem regionu.

Priority:

  • Citlivá péče o krajinu a udržení vody v ní, ekologizace krajských budov a dostupné a přehledné informace pro občany.

Veřejný kalendář

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE