Lukáš Dubec

Narodil jsem se 22.5.1984 ve městě Most.

Přes 10 let jsem bydlel ve Znojmě a toto město mi přirostlo k srdci tak, že mi není jedno, co se v něm děje. V současné době bydlím ve Vranovské Vsi, kde jsem žil před tím od dětství. I zde jsem zapojený do komunální politiky.

Vystudoval jsem SOŠ Podyjí s.r.o. ve Znojmě v oboru Pozemní stavitelství. Po ukončení studia jsem nastoupil do zaměstnání. V současné době pracuji jako projektant a CNC programátor v soukromé firmě zabývající se projekcí, výrobou a montáží interiérů a nábytkového vybavení.

Spoluzakládal jsem MS Znojmo (později přejmenováno na MS Znojemsko). Jsem tedy členem KS JmK a konkrétně MS Znojemsko a v současnosti vykonávám funkci předsedy tohoto MS.

Jsem členem Investiční komise Rady JmK a členem Finančního výboru obce Vranovská Ves.

Mezi mé záliby patří dlouhodobě sport (aktivně - fotbal, jugger…) a práce s mládeží, larp (aktivně účastí na různých akcích a organizací larpového festivalu Helmáč), film, kultura, internet, PC, 3D tisk a sledování politického dění ve světě a v ČR. Dále jsem zapojen do různých dobrovolnických aktivit a do spolkového života, např. do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (v současné době jako velitel jednotky SDH - JPO V ve Vranovské Vsi).

Navrhni úpravu