Budoucnost zpracování odpadu v Brně

Budoucnost zpracování odpadu v Brně

Budoucnost patří projektům, které svou inovativností a chytrými řešeními zpracovávají odpad ekologicky, moderně a efektivně. Město by na podobně zaměřené projekty na zpracování plastů mohlo získat dotace z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Jak by takové projekty mohli fungovat? Co by přinesly Brnu?

„Není tomu tak dávno, co vyšla zpráva, že město Brno bude instalovat hnědé popelnice na sběr bioodpadu. To je skvělá zpráva, bioodpad zbytečně zabírá až dvě třetiny popelnic na směsný odpad. Město však může jít ještě dál. Další na řadu musí přijít zpracování plastů,” říká pirátský zastupitel Lukáš Mamula{:target="_blank"}.

Přetavíme staré petky na lavičky

Znovuvyužití plastu je nejekologičtějším způsobem jeho “likvidace”. Recyklovaný plast se dá využít například pro mobiliář města (lavičky, pískoviště, zvýšené záhony nebo květináče) či konstrukční a stavební prvky (ploty, desky, obrubníky, kůly, rošty dešťových vpustí, palety a kabelové žlaby). Možností využití je nespočet. Jediným limitem je, zdá se, naše představivost.

Nezanedbatelná výhoda inovativního zpracování plastu je také úspora nákladů spojených s odstraněním jinak nevyužitelných plastových odpadů. Pro městské společnosti by se tak jednalo o ekonomicky výhodný způsob právě pro opětovné využití plastů.

„Jakékoliv iniciativy směřující k efektivní likvidaci odpadu vítáme a chceme na nich participovat. V současnosti plastový odpad využíváme a s pomocí moderních metod spalování, dodáváme občanům města teplo a elektrickou energii,” komentuje Jiří Kadeřávek{:target="_blank"}, člen představenstva SAKO Brno a zastupitel Jihomoravského kraje.

Přírodě blízké kabelovody z recyklátů

Brno letos schválilo strategický dokument{:target="_blank"} - Standard pro výstavbu infrastruktury pro vedení optických sítí{:target="_blank"}. Plán předpokládá širokou instalaci kabelovodů městskými firmami. Právě výroba komponentů kabelovodů z plně či částečně recyklovaného plastu je výborným způsobem, jak s nevyužitým odpadem pracovat.

„Zbavíme se plastového odpadu, snížíme množství výkopů, umožníme rychlý rozvoj digitální a elektronabíjecí infrastruktury a zlepšíme prostor pro městskou zeleň. Tak zabijeme ne jen dvě, ale celé hejno much jednou ranou. Jako iniciátor standardu{:target="_blank"} možnost sekundárního zpracování plastového odpadu výrobou kabelovodů nejen vítám, ale vidím v ní i obrovský potenciál dalece přesahující hranice města,” uzavřel Michal Marciniszyn{:target="_blank"}, předseda představenstva Technických sítí Brno.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.