Jiří Kadeřávek

ZAKLADATEL PIRÁTSKÉ STRANY, PROGRAMÁTOR A ANALYTIK

Jiří Kadeřávek se narodil v roce 1970 v Brně - Žabovřeskách. Je otcem 5 dětí. Absolvoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, na které byl v roce 1989 jedním z nejaktivnějších účastníků studentského hnutí. Je profesí programátor, analytik a manažer a zajímá se o vše, co vzbuzuje lidskou zvídavost a vyžaduje analýzu a řešení komplexních problémů.

V roce 1998 založil stále fungující společnost WebStep, s.r.o. poskytující softwarové služby finančnímu průmyslu a zaměřující se na implementaci open-source technologií v prostředí malých a středních firem. Občas přispívá pro internetový deník Britské listy.

Zajímá se o vše, co vzbuzuje lidskou zvídavost a vyžaduje analýzu a řešení komplexních problémů, zejména pak mimo IT o historii, politiku, ekonomii, společnost, lidské myšlení, udržitelný rozvoj, soběstačnost, kryptoměny a fotbalovou mládež :)

Práce s mladými lidmi je důležitou součástí jeho osobnosti. Víra ve schopnosti nastupujících generací, technologický pokrok a ideály svobody a demokracie, vyjádřené již v listopadu 1989 jej vedou k jeho nejvýraznějšímu počinu.

19.4.2009 na portále ABCLinuxu.cz vychází tento text: „Ahoj všichni. Ukrajují nám z práv stále více a používají k tomu jako záminku Internet. Místo aby Internet sloužil k všeobecnému prospěchu lidí, pomalinku, tu více, tu méně hlasitě se mění v nástroj kontroly a manipulace. Kdo si nemyslí, že snaha pokusit se zvrátit tento trend standardní cestou politického sdružování občanů je marná, nechť připojí svůj podpis pod Petici požadující vznik takové politické síly na stránkách přípravného výboru České pirátské strany… Zatím jsem jediným členem přípravného výboru, ale doufám, že vbrzku nás bude více. Nevyhrazuji si žádnou pozici v případně vzniklé straně, na druhou stranu rád přispěji svými možnostmi a zkušenostmi a pomohu nastartovat tento politický proces.”

Touto veřejnou výzvou inicioval Jiří Kadeřávek založení České pirátské strany, politického uskupení založeného na myšlenkách Ricka Falckvinga (zakladatele Švédské pirátské strany), s jehož politickým směrem a principy se plně ztotožnil. Pirátskou stranu deklaroval svou výzvou jako novou politickou platformu pro internetovou generaci a věnoval jí v počátcích maximum svých zdrojů. Jako zakladatel a spolutvůrce programových cílů a stanov strany postupně působil v přípravném výboru, jako místopředseda strany, předseda rozhodčí komise, jako člen odborů strany, vedoucí technického a vedoucí finančního odboru, člen republikového výboru a předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje. Na počátku fungování strany byl taktéž autorem, zakladatelem, implementátorem a správcem stranických IT systémů, mj. stále aktivně užívaného pirátského fóra. V pirátské straně je s větší přestávkou nutnou pro regeneraci těla i duše aktivní dodnes, zejména ve svém rodném městě a kraji. Piráti jej znají pod přezdívkou Otec zakladatel a svou činností se snaží dostát tomuto titulu, být dobrým mentorem pro všechny své následníky a připomínat jim kořeny a principy, na kterých strana vznikla.

Řešení současné krize demokracie vidí v širším zapojení zejména mladých občanů do politiky a politické diskuse, výchovu občanů k používání kritického myšlení a principů argumentace a diskuse a implementaci principů přímé demokracie s podporou moderních informačních technologií. Věří ve funkčnost demokracie založené na politických stranách a sdílí názor, že ulice sice mění diktaturu v demokracii, ale také demokracii v diktaturu. Založení Pirátské strany bylo počinem vyjadřujícím toto snažení.

Svou politickou činnost směřuje převážně k vnitřnímu posílení, stmelování a motivaci a usměrňování neřízené kreativity členů pirátské strany. Výrazně také dbá na zabránění průniku nekompatibilních hnutí a politických aktivit do pirátského kmene.