Jiří Kadeřávek

jiri.kaderavek@pirati.cz

Bio

Jiří Kadeřávek se narodil v roce 1970 v Brně. V současné době žije na okrese Brno-venkov a pracuje v Brně. Je manželem a otcem čtyř dětí. Absolvoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a je profesí programátor a analytik. V roce 1998 založil společnost WebStep, s.r.o., která se zaměřuje na implementaci open-source technologií. Občas přispívá pro internetový deník Britské listy.

Zajímá se o vše, co vzbuzuje lidskou zvídavost a vyžaduje analýzu a řešení komplexních problémů, zejména pak mimo IT o historii, politiku, ekonomii, společnost, lidské myšlení, udržitelný rozvoj, soběstačnost, cryptoměny, zahradu a fotbalovou mládež :)

19.4.2009 inicioval veřejnou výzvou založení České pirátské strany. Jako její zakladatel a tvůrce programových cílů strany a jejích stanov postupně působil v přípravném výboru, jako místopředseda strany, předseda rozhodčí komise, jako člen odborů strany, vedoucí Finančního odboru, člen Republikového výboru a předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje. Mj. je gestorem technické koncepce webových stránek (DokuWiki), které si právě čtete.

Řešení současné krize demokracie vidí v širším zapojení občanů do politiky a politické diskuse, výchovu občanů k používání kritického myšlení a principů argumentace a diskuse a implementaci principů přímé demokracie s podporou moderních informačních technologií. Založení Pirátské strany bylo počinem vyjadřujícím toto snažení.

V současné době není v politice aktivní a svůj čas dělí mezi rodinu, podnikání a výchovu fotbalové mládeže. Na podzim 2016 byl stranou s ohledem na své životní a politické zkušenosti nominován do odborné komise krajského zastupitelstva JmK, kde chce vypomoci při posuzování investičních záměrů v kraji, tak aby byly v souladu se zájmy občanů kraje a prioritami Pirátské strany.

Navrhni úpravu