Vyjádření Pirátů Boskovice k rozpadu koalice

Vyjádření Pirátů Boskovice k rozpadu koalice

Jistě s napětím sledujete situaci okolo dění na boskovické radnici. Místní zastupitelé za hnutí ANO 2011 pod vedením místostarosty Lukáše Holíka vypověděli na základě dlouhodobého nesouhlasu s postupem místostarosty Radka Mazáče koaliční smlouvu a v současné době probíhá jednání o vzniku nové koalice.

Hlavními důvody vypovězení koaliční smlouvy byly kauzy kolem výstavby sportovní haly a výstavby střediska centrálního zásobování teplem. K těmto tématům najdete podrobné informace na webu www.piratiboskovice.cz{:target="_blank"}.

Ceníme si učiněného kroku ANO 2011, a to i přesto, že do jisté míry narušil nebo zpomalil probíhající projekty a akce města a upozadil je dočasně před personálními problémy, které budou mít v současnosti prioritu. Ty totiž do politiky také patří a je nutné se jimi zabývat. Kdyby bylo možné problémy řešit jinak, jistě by se tak už stalo v minulosti. Současnou situaci vnímáme jako krajní a vyhrocenou, a to především proto, že se nepodařilo najít způsob, jakým by se místostarosta Radek Mazáč vyvázal z pochybností a obvinění, kterým čelí (více například zde{:target="_blank"}).

Pokud bychom byli osloveni pro účast v nově vznikající koalici, budeme se řídit těmito body:

  • Nebudeme se podílet na fungování koalice za přítomnosti Radka Mazáče ve funkci místostarosty. V chování a přístupu pana místostarosty dlouhodobě spatřujeme problém, a pokud už dochází k personálním změnám v koalici, je pro nás jednoznačnou prioritou, aby ve svojí funkci radního nesetrval.

  • Pokud by vznikala koalice bez přítomnosti Sportovců, bude pro naši případnou účast v koalici prioritou programová shoda stran uzavírajících koaliční smlouvu. Tyto strany by měly být schopné jednoznačně formulovat své priority a cíle do zbytku volebního období, v nich najít shodu, veřejně a řádně je prezentovat veřejnosti a do konce volebního období je naplnit.

  • Pokud bude uzavřena koalice za přítomnosti Sportovců, případně pokud by se jiné koalici nepodařilo dosáhnout konsensu (bod 2), preferujeme zbytek volebního období strávit vytrvalou prací v opozici.

Mrzí nás, že situace musela zajít takto daleko a doufáme, že se brzy podaří situaci zklidnit a diskusi vést konstruktivněji.

Držíme kurz, držte palce!

Radek Šamšula{:target="_blank"}

Kristýna Znamenáčková{:target="_blank"}

Jan Nádvorník{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.