Bc. Radek Šamšula

radek.samsula@gmail.com

Jsem PRO

  • Občanskou vzdělanost a angažovanost
  • Participaci občanů při plánování a realizaci veřejných investic
  • Cyklodopravu ve městě i mimo něj
  • Svobodný internet jako zdroj informací

Jsem PROTI

  • Nezodpovědné nákldánání s veřejným majetkem
  • Prosazování osobních zájmů v politice na jakékoliv úrovni
  • Plýtvání přírodními zdroji včetně vody

Proč kandiduji

Demokracie je diskuze a já jsem připravený věcné a konstruktivně diskutovat se všemi, kdo o to budou mít zájem.

Myslím si, že kdo málo mluví, tím víc umí naslouchat.

Bio

Bc. Radek Šamšula (* 1988) pochází z Boskovic a je lídrem Boskovické kandidátky.

Vystudoval boskovické gymnázium a poté obor Informační technologie na VUT v Brně, kde získal titul Bc.

Dlouhodbě se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Od svých devíti let (resp. od patnácti jako vedoucí) působí v místním spolku Vatra Boskovice. Živí se tvorbou a správou webů a iformačních systémů.

Vadí mu netransparentní zadávání veřejných zakázek, chabá podpora volnočasových aktivit pro mládež, která v Boskovicích hledá vyžití, nebo nedostatečný zájem o kulturu a fungování kulturních zařízení.

Osobně se chce zasadit o větší podporu organizací, které nabízejí mladým lidem smysluplné využití volného času, od skautů přes volnočasové spolky (Plán B, Vatra Boskovice) po různé sportovní kluby. Kromě finanční podpory i podporu výstavby projektů, které by mohly sloužit i mládeži, například lezecká stěna nebo skatepark.

Navrhni úpravu