Bc. Radek Šamšula

Bc. Radek Šamšula (* 1988) pochází z Boskovic, kde od roku 2018 působí jako zastupitel.

Vystudoval boskovické gymnázium a poté obor Informační technologie na VUT v Brně, kde získal titul Bc.

Dlouhodbě se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Od svých devíti let (resp. od patnácti jako vedoucí) působí v místním spolku Vatra Boskovice. Živí se tvorbou a správou webů a iformačních systémů.

Vadí mu netransparentní zadávání veřejných zakázek, chabá podpora volnočasových aktivit pro mládež, která v Boskovicích hledá vyžití, nebo nedostatečný zájem o kulturu a fungování kulturních zařízení.

Osobně se chce zasadit o větší podporu organizací, které nabízejí mladým lidem smysluplné využití volného času, od skautů přes volnočasové spolky (Plán B, Vatra Boskovice) po různé sportovní kluby. Kromě finanční podpory i podporu výstavby projektů, které by mohly sloužit i mládeži, například lezecká stěna nebo skatepark.

Navrhni úpravu