Ing. Jan Nádvorník

Narodil jsem se v roce 1989 v Boskovicích, kde dosud žiji.

Jsem absolventem magisterského oboru Konstrukční inženýrství na Ústavu konstruování při FSI VUT v Brně. Pracuji jako CAD/PDM technik programu SOLIDWORKS.

Mezi mé záliby patří divadlo, komunikace a práce s lidmi a organizování nejrůznějších projektů, což se mi daří skloubit i v práci při přípravách a vedení školení, prezentací apod. Rád objevuji nové postupy a netradiční řešení, která mají smysl.

Do boskovické politiky bych chtěl vnést nové nápady a myšlení svojí generace, chtěl bych se zasadit o zvýšení zájmu obyvatel o vnitřní záležitosti města a pokusit se rozvinout společnou diskuzi města a občanů při řešení důležitých témat.

Ve volných chvílích organizuji malý hudební festival v Boskovicích s názvem Festiválek bez bojů a válek a jsem jedním ze členů boskovické divadelní improvizační skupiny LÍSKY, kde působím převážně jako moderátor a konferenciér improvizačních zápasů v rámci improligy. Nemám televizi, rád chodím bosý, jezdím do hor a hlavu čistím od starostí všedního dne běháním.