Vedení města Brna podá k soudu zrušení památkových zón. Většina budov, včetně Janáčkova divadla, tak může přijít o jakoukoliv formu památkové ochrany.

Vedení města Brna podá k soudu zrušení památkových zón. Většina budov, včetně Janáčkova divadla, tak může přijít o jakoukoliv formu památkové ochrany.

Administrativní chybou z 80. let ztratilo v roce 2020 zákonnou ochranu zhruba 1400 historických budov. "Jejich opětovné zapsání na památkový seznam by současným tempem trvalo více než 3000 let. V minulém volebním období jsme proto v rámci koalice hledali a prosadili rychlejší řešení, kterým je vyhlášení památkové zóny," říká bývalý pirátský náměstek pro kulturu, Tomáš Koláčný.

Památková zóna chrání pouze objem budovy a její fasádu. Takže nijak neomezuje vlastníky v interiérech, na rozdíl od statutu památky. Ministerstvo kultury po dvou letech ladění rozsahu a podoby zón s odborem památkové péče a KAMem vyjednané památkové zóny na návrh národního památkového ústavu vyhlásilo. Nynější koalice však chce tento nalezený kompromis zrušit.

"Považujeme to za velice nebezpečné a zejména nesmyslné rozhodnutí. Obzvlášť, když si paní primátorka vzala kulturu za svou vlastní gesci, protože jí chtěla věnovat maximální pozornost. Vrcholem kultury pro ODS a ANO je ale zřejmě výstavba multifunkční haly. Vše ostatní musí jít stranou, i kdyby se mělo rozprodat a rozpadnout celé Brno," okomentoval rozhodnutí současného vedení města předseda opozičního klubu Pirátů, Marek Lahoda.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.