Mgr. Marek Lahoda

Marek Lahoda (*1992) pochází z Brna, konkrétně z MČ Komín. Poslední dva roky žije v Králově Poli, které si velmi oblíbil. V komunálních volbách 2018 zde byl zvolen zastupitelem za Piráty.

V Brně absolvoval osm let v matematické třídě na Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše a následně vystudoval obor Fyzická geografie na Geografickém ústavu Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Půl roku studoval také na University of Oslo díky programu Erasmus a život v Norsku ho mnohým inspiroval. Na PřF MU se tři roky angažoval jako předseda Studentské komory Akademického senátu. Na brněnské Geografii nyní pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého zkoumá dlouhodobé změny globálního slunečního záření.

Už od středoškolského studia si přivydělával na brigádách a vyzkoušel tak řadu profesí od prodavače v outdoorovém obchodě, přes kluka pro všechno v neziskovce až po GIS Specialistu. V roce 2018 působil jako datový analytik v rámci projektu datové žurnalistiky Česko v datech. Nyní pracuje na částečný úvazek na Akademii věd na Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe), kde zpracovává a analyzuje data z 250m meteorologického stožáru pro Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek.

Ve volném čase lozí, tancuje, chodí po horách a poznává cizí země i tu vlastní.

Kandidatura v komunálních volbách je logickým vyústěním jeho dlouhodobého zájmu o veřejné a především brněnské dění. Protože nadávání u piva moc nefungovalo, zapojil se v roce 2013 do spolku Brno na kole za účelem zkvalitňování veřejného prostoru a rozvoje cyklodopravy v Brně. Po pár letech vyšší aktivity však dospěl ke zjištění, že z pozice prostého aktivního občana se podoba vlastního města ovlivňuje dost těžko a že co si člověk sám neudělá, to nemá. A on ty cyklostezky v Brně chce mít opravdu hodně.

Voličem a příznivcem Pirátů je už řadu let, do brněnského místního sdružení se zapojil na začátku roku 2018 inspirován pražskými a celostátními vzory a také svou účastí v brněnském úspěšném Participativním rozpočtu. Pirátská politika pro něj znamená především:

  • transparentnost, otevřenost a komunikaci jako základy důvěry občanů ve stát a politiky
  • moderní stát, který život člověku usnadňuje, ne komplikuje
  • informační společnost, tj. snadný přístup všech k informacím, které jsou dnes pomyslným zlatem
  • boj s korupcí a klientelismem, které okrádají nás všechny ve prospěch mocných
  • participaci, tj. aktivní zapojování občanů do dění v obci

Jinak mezi jeho hlavní témata patří:

  • udržitelná doprava = MHD jako základ (> 50 % podíl na přepravní práci) + zajištění svobody volby dopravního prostředku pro všechny skupiny obyvatel (muže, ženy, seniory, děti, …) prostřednictvím zajištění bezpečné infrastruktury pro lidi dopravující se na kole a pěšky + zajištění dostupnosti parkování (občas jezdí i autem, takže situaci zná z obou často až příliš vyhrocených úhlů pohledu)
  • životní prostředí = zajištění základního lidského práva na čisté ovzduší (jak se ukazuje, velký význam mají lokální topeniště, tj. čím a jak lidé topí u sebe doma - je potřeba je vzdělávat a motivovat k topení plynem nebo přechodu na CZT) + více zeleně ve městě jako té nejúčinější klimatizace, která jediná nás může efektivně ochránit před vlnami veder
  • kvalitní veřejný prostor = město pro lidi, ve kterém se snadno a dobře žije všem, i tělesně nebo jinak znevýhodněným, ne pouze rychle dopravuje těm nejsilnějším, nejúspěšnějším a nejbohatším
  • evidence-based policy = rozhodování na základě dat, analýz a studií, ne na základě dojmů, peněz a klientelistických vazeb

Máte jakýkoliv dotaz? Chcete se potkat a probrat něco konkrétního? Neváhejte napsat nebo zavolat! :-)

Veřejný kalendář:

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE