Bc. Tomáš Koláčný

Náměstek primátorky

Tomáš Koláčný (*27.06.1992) pochází z Brna. V Pirátské straně působil například v republikovém výboru, nyní je místopředsedou místního sdružení Brno.

Vystudoval obor Technické lyceum na SPŠ Sokolská. Na VUT v Brně získal titul bakalář v oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Ve studiu elektroenergetiky na VUT pokračoval i na magisterském stupni, ovšem po zvolení do Zastupitelstva města Brna (2014) se rozhodl studium přerušit a naplno se věnovat výkonu mandátu.

V rámci svého působení v brněnském zastupitelstvu se Tomáš věnuje především tvorbě a implementaci mechanismů participace, díky kterým se mohou obyvatelé zapojit do rozhodování o budoucnosti města - zejména formou participativního rozpočtování.

V červnu 2016 byl Tomáš zvolen do Rady města Brna jako Radní pro oblast otevřenosti města a participace obyvatel. V roce 2017 Tomáš úspěšně odpilotoval 1. ročník participativního rozpočtu, do kterého se mu v průběhu celého procesu podařilo zapojit přes 50 tisíc lidí z řad široké veřejnosti, samotného finálového hlasování se pak zúčastnilo celkem 11 660 občanů města Brna. Prosadil vytvoření vlastnické politiky města vůči spravovaným firmám, což je základní řídící dokument v rámci vzniklého koncernu městských firem. Dále úspěšně implementoval ve městě, městských částech i městem spravovaných firmách, metodické předpisy pro zveřejňování smluv v intencích zákona o registru smluv či se spolupodílel na zavedení elektronického jednání rady a zastupitelstva města Brna či celkovou digitalizaci magistrátu města Brna.

Na konci roku 2018 byl Tomáš zvolen do funkce náměstka primátorky města Brna. S pirátským kolegou radním Róbertem Čumou vyrazil do soudního sporu s podnikatelem Liborem Procházkou o vlastnictví nemovitostí v okolí stadionu Za Lužánkami. Ke svým úspěchům připsal například zavedení metodiky pro zadávání veřejných zakázek, na základě které úřad vybírá dodavatele otevřenou soutěží u všech zakázek na 200 tisíc korun (nad rámec zákona, který otevřenou soutěž požaduje až od zakázek s hodnotou nad 2 miliony u dodávek a služeb a nad 6 milionů u stavebních prací). Za zmínku určitě stojí i získání pravomocného stavebního povolení na stavbu koncertního sálu Janáčkova kulturního centra. V současnosti Tomáš vede pracovní skupinu, která v rámci magistrátu města Brna zavádí centrální projektové řízení a manažerský reporting (po stránce metodické i technické).

Ve svém volném čase se věnuje ochraně přírody, cestování, turistice, fotografování, zážitkové pedagogice, „oživování historie“, paběrkování, pořádání outdoorových závodů, vodní turistice a mnoha dalším aktivitám. Tomáš má rád kvalitní filmy, rockovou a elektronickou hudbu, výlety do přírody za každého počasí a v neposlední řadě také koprovku.

Je projaderně zaměřený, zabývá se šířením technologické a informační osvěty. Podporuje plnou legalizaci samopěstování, držení a užívání konopí a ostatních rostlin, které jsou na seznamu zakázaných návykových látek. Podporuje povinné zveřejňování výukových materiálů, které vzniknou na státních středních a vysokých školách za veřejné finanční prostředky.