V Jihomoravském kraji vznikne seniorská akademie

V Jihomoravském kraji vznikne seniorská akademie

Učit se a objevovat svět se dá v každém věku. Ve spolupráci s Mendlovou univerzitou proto spouštíme projekt Jihomoravská seniorská akademie (JSA), kterým chceme přiblížit kvalitní vzdělávání na velmi aktuální a potřebná témata blíže k seniorům.

Na zájemce z řad seniorů a seniorek čeká celkem 48 výukových hodin s profesionálními lektory. Chybět nebude ani praktická část výuky. Kromě učení se novým věcem dostanou účastníci a účastnice akademie potkat se svými vrstevníky a rozšířit si tak další možnosti trávení volného času – třeba v dalších volnočasových aktivitách. Nebo se prostě jen potkat a popovídat si.

V následujících měsících proběhnou přípravy projektu a v roce 2024 odstartuje JSA ve Vyškově a Znojmě. Postupně každý rok přibydou další města v rámci Jihomoravského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.