Tři roky na kraji

11. listopadu 2023
Tři roky na kraji

Větší ochrana krajiny a podpora opatření proti dopadům klimatických změn.

Podpora vědy, výzkumu a inovací a rozvoj podnikatelského prostředí ve všech částech kraje.

Podpora terénních služeb, navýšení financí pro přímou pomoc lidem v jejich přirozeném prostředí a rozvoj péče o duševní zdraví či paliativní péči.

To je jen výsek práce Pirátů za 3 roky ve vedení Jihomoravského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.