Piráti povedou výbor pro národnostní menšiny neuvolněně

Zastupitelstvo města Brna před týdnem zvolilo pirátskou zastupitelku Mgr. Moniku Lukášovou Spilkovou, Ph.D., do funkce předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny, kterou se nakonec rozhodla vykonávat jako neuvolněná.

Situace národnostních menšin je v Brně dlouhodobě nedostatečně řešena, v loňském roce problémy vyeskalovaly až do potyček mezi národnostními menšinami, což mělo dopad na bezpečnost všech obyvatel. To potvrzovali ve svých vyjádřeních jak zástupci koalice, tak opozice.

Věříme, že pokud se této agendě budeme intenzivně věnovat, podaří se nám ve spolupráci s dalšími aktéry z řad státu, kraje, města, neziskových organizací, spolků a bezpečnostních složek situaci zlepšit. Ve výboru chceme také aktivně řešit zásadní témata desegregace menšin, dezinformací a integrace cizinců.

Aby vše dobře fungovalo, je třeba provést změny ve Statutu města Brna a organizaci úřadu, které povedou k zefektivnění fungování týmu, který otázky národnostních menšin v Brně řeší. Změny nová předsedkyně Výboru již zpracovává a ze své pozice je v průběhu měsíce února představí vedení Brna.

Vzhledem ke složitosti a rozsahu celé problematiky národnostních menšin, do které navíc v současnosti významně zasahuje přítomnost značného množství ukrajinských uprchlíků prchajících před válkou, se proto zastupitelstvo na svém posledním zasedání usneslo, že je vhodné pozici ve vedení výboru uvolnit. To znamená, že má svoji práci vykonávat na plný úvazek za zákonem stanovenou odměnu, která v případě uvolněného zastupitele v Brně činí téměř 100 000 Kč (hrubého). Rozhodnutí zastupitelstva o uvolnění funkce předsedkyně výboru však v uplynulém týdnu vyvolalo obrovskou vlnu reakcí, která zcela zastínila téma práce s národnostními menšinami jako takové.

Proto se Monika Lukášová Spilková rozhodla plný úvazek odmítnout a funkci ve stejném rozsahu vykonávat jako neuvolněná, tj. za stanovenou odměnu 8 746 Kč (hrubého). “Nechci, aby všechny pozitivní výstupy a práce moje i mnoha lidí, s nimiž budu spolupracovat, byly nahlíženy pouze v kontextu odměny, která se ze zákona s uvolněnou funkcí pojí. Uvědomuji si, že prosadit a realizovat všechny důležité věci bude v tomto nastavení mnohem těžší, ale už se kolem mne formuje okruh lidí, pro které je téma zásadní a chtějí mi pomoct, tak na to nebudu sama. Práce s národnostními menšinami v Brně může zlepšit kvalitu života nejen jim, ale i všem ostatním obyvatelům," komentovala svoje rozhodnutí nová předsedkyně výboru pro národnostní menšiny Monika Lukášová Spilková. Zastupitelský klub Pirátů předloží změnu na následující zasedání Zastupitelstvo města Brna, které bude 5. března.

Monika bude mít prostor dokázat opozici i veřejnosti, že politická práce v čele tohoto výboru přinese Brnu výsledky. Ostatně výbornou práci odváděla i v roli předsedkyně Kontrolního výboru na Brně-střed, kdy se podílela například na odkrytí kauzy s městskými byty či se věnovala zakázkám z doby kauzy Stoka.

„Počítám s tím, že budu otevřeně informovat o své práci a podávat nejen Zastupitelstvu, ale i veřejnosti, pravidelný souhrn výsledků. Ostatně tak, jak je to u Pirátů zvykem. Nyní plánuji schůzky s klíčovými aktéry, kteří se některým problémům věnují dlouhodobě a rozpracovávám konkrétní kroky v rámci nové agendy výboru,“ komentuje Monika Lukášová Spilková.

Výbor pro národnostní menšiny povedu jako neuvolněná
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.