Proč je světelný smog v Brně problém?

1. prosince 2021
Proč je světelný smog v Brně problém?

V Brně bereme boj s tímto škodlivým fenoménem vážně. Možná si vzpomenete na to, jak jsme na konci COVIDového nočního lockdownu v Technických sítích Brno na téměř čtyři hodiny vypnuli veřejné osvětlení. A chceme zajít ještě dále!

Pojem světelný smog je poměrně nový, přesto si zaslouží naší pozornost. Jde o umělé noční osvětlení, které v přílišném množství ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Ne každé světlo je však stejně škodlivé. Nejvíce nám i přírodě vadí především modrá složka světla. Většina veřejného osvětlení (VO) v našich ulicích stále pochází z sodíkových výbojek, které produkují modré složky jen velmi málo.

Jiná je situace u moderních LED svítidel. Mají nesporné výhody proti sodíkovým výbojkám - lepší distribuci světla, možnost stmívání nebo vyšší energetickou účinnost. Bohužel platí, že čím více modré složky LED obsahuje, tím je více energeticky účinná. V dnešní době neexistuje regulace složení spektra VO, proto se často využívají ta nejvíce energeticky účinná svítidla, tedy zejména ta s vysokým podílem modré složky. Často je potkáváme při osvětlení průmyslových a distribučních komplexů, nebo na parkovištích u obchodních domů.

Škodlivost modré složky světla pro člověka spočívá především v ovlivnění tvorby melatoninu, hormonu nutného pro usínání. Proto zavedli například výrobci počítačů či mobilních telefonů různé noční režimy, které minimalizují množství modrého světla vyzařovaného obrazovkami. Bez nich by se některým z nás až dvě hodiny po vypnutí obrazovky nedalo usnout. I velká intenzita modré složky ze soustavy veřejného osvětlení může mít na tvorbu melatoninu negativní efekt. K tomu existují i studie o negativním vlivu nočního světla na vymírání hmyzu. U stromů pak je zdokumentováno pozdní opadávání listů a jedná se tak o další zbytečný stres pro stromy ve městě. Všechny tyto negativní vlivy nás vedly ke snaze množství světelného smogu zmapovat a případně s ním i bojovat.

Během našeho měření jsme změřili hladinu světelného smogu tvořeného zdroji mimo naši soustavu osvětlení. Výsledky nás přímo zaskočily. V centru města jsou ostatní zdroje zodpovědné za více než polovinu světelného znečištění! Náš “neskromný” odhad přitom byl, že zdroje mimo naši soustavu tvoří přibližně 30 % znečištění. Na této akci se se mnou podílela i Hvězdárna Brno a vědci VUT.

Vydali jsme se proto na cestu boje s tímto znečištěním a v dalším díle vám představím první kroky, jež jsme podnikli.

Leteckou mapu z měření si můžete prohlédnout sami na brno.cz/nocni-brno{:target="_blank"}

Michal Marciniszyn{:target="_blank"}

Zastupitel MČ Brno-střed a předseda představenstva TSB, a.s.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.