Ve středu 24. listopadu opět jednala rada Jihomoravského kraje, které se za nás účastní náměstek Lukáš Dubec, radní Jiří Hlavenka a radní Jana Leitnerová. Co přinesla? To se dozvíte v našem krátkém shrnutí!

Ekologie

V Jihomoravském kraji přibude 10 nový přírodních památek! Hlavním cílem procesu je u nově navržených chráněných území zavedení územní ochrany pro dané lokality z důvodu zvláštní ochrany a dlouhodobé péče. U stávajících chráněných území se především jedná o jejich nové a přesné územní vymezení v souladu s aktuálním stavem katastru nemovitostí.

Zapsání na seznam přírodních památek se dočkají lokality: Nosislavská zátočina, Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly, Kadovská skála, Na propasti, Oleksovické vřesoviště, Uherčická louka, Stříbrný vrch, Šafářka a Velký kopec.

„Vybrané lokality tvoří soubor míst s jedinečným přírodním bohatstvím, jenž byl zřízen k ochraně vzácné fauny a flóry v daných regionech. Primárním cílem ochrany je zachování současného charakteru a rázu jihomoravské přírody. Tímto krokem zabráníme jakémukoli poškození, v jehož důsledku by mohlo dojít k zániku nebo negativní změně dotčených přírodních biotopů, vodních toků a lučin,” dodává náměstek hejtmana pro životní prostředí, participaci a otevřenost Lukáš Dubec{:target="_blank"}.

Sociální oblast

Schválili jsme dotaci pro Unii pečujících ve výši 80 tisíc korun. Finance budou využity na projekt Kompetentní pečující – Osvětová kampaň.

„Kampaní spolek přispívá k bourání bariér mezi pečujícími o osobu blízkou a profesionálními pečujícími pomocí vzájemné spolupráce a propojení. Spolek vydal už v loňském roce tři brožury, které se osvědčily nejen mezi pečujícími o osobu blízkou, ale i pečujícími profesionály, zdravotníky, pracovníky úřadů či vyučujícími. Jsem velmi ráda, že jako kraj pokračujeme v cílené podpoře neformálně pečujících,“ uvedla Jana Leitnerová{:target="_blank"}, radní pro sociální a rodinnou politiku.

Jihomoravský kraj hodlá do roka postavit tři nové pavilony pro sokolnický domov seniorů. Stavba komplexu odstartovala symbolickým poklepáním již letos v září a nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí „přikleplo“ záměru dotaci 33 milionů korun. Budovy budou zcela bezbariérové a nízkoenergetické. Celková kapacita novostavby bude 48 lůžek.

„V Domově pro seniory Sokolnice bude sloužit především cílové skupině osob postižených stařeckými poruchami paměti, demencí a Alzheimerovou chorobou a výrazně sníženou hybností. Současné vedení kraje chce podporovat více terénní služby, ale důležité je také zkvalitňování prostředí pro klienty, kteří žijí v našich pobytových zařízeních,“ vysvětluje záměr Jana Leitnerová{:target="_blank"}.

Sport

Sport v Jihomoravském kraji jede! Dva nové pingpongové stoly pro mládežníky z TJ Jiskra Strážnice, příspěvek na Pohár Mistrů, o který se příští rok utká extraligový baseballový tým DRACI Brno nebo lepší tréninkové a rehabilitační podmínky pro talenty z Brněnského centra sportovních nadějí. Nejen tyto projekty dostanou zelenou díky nové krajské dotaci. Jihomoravští radní taktéž schválili i uzavření memoranda o spolupráci s Českou unií sportu, jehož cílem je finančně podpořit různé programy pro členy i širokou veřejnost a pořádání sportovních akcí, jako jsou třeba Dny náborů nebo Sportovní den seniorů.