Novinky z Rady Jihomoravského kraje

Novinky z Rady Jihomoravského kraje

Ve středu 24. listopadu opět jednala rada Jihomoravského kraje, které se za nás účastní náměstek Lukáš Dubec, radní Jiří Hlavenka a radní Jana Leitnerová. Co přinesla? To se dozvíte v našem krátkém shrnutí!

Ekologie

V Jihomoravském kraji přibude 10 nový přírodních památek! Hlavním cílem procesu je u nově navržených chráněných území zavedení územní ochrany pro dané lokality z důvodu zvláštní ochrany a dlouhodobé péče. U stávajících chráněných území se především jedná o jejich nové a přesné územní vymezení v souladu s aktuálním stavem katastru nemovitostí.

Zapsání na seznam přírodních památek se dočkají lokality: Nosislavská zátočina, Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly, Kadovská skála, Na propasti, Oleksovické vřesoviště, Uherčická louka, Stříbrný vrch, Šafářka a Velký kopec.

„Vybrané lokality tvoří soubor míst s jedinečným přírodním bohatstvím, jenž byl zřízen k ochraně vzácné fauny a flóry v daných regionech. Primárním cílem ochrany je zachování současného charakteru a rázu jihomoravské přírody. Tímto krokem zabráníme jakémukoli poškození, v jehož důsledku by mohlo dojít k zániku nebo negativní změně dotčených přírodních biotopů, vodních toků a lučin,” dodává náměstek hejtmana pro životní prostředí, participaci a otevřenost Lukáš Dubec{:target="_blank"}.

Sociální oblast

Schválili jsme dotaci pro Unii pečujících ve výši 80 tisíc korun. Finance budou využity na projekt Kompetentní pečující – Osvětová kampaň.

„Kampaní spolek přispívá k bourání bariér mezi pečujícími o osobu blízkou a profesionálními pečujícími pomocí vzájemné spolupráce a propojení. Spolek vydal už v loňském roce tři brožury, které se osvědčily nejen mezi pečujícími o osobu blízkou, ale i pečujícími profesionály, zdravotníky, pracovníky úřadů či vyučujícími. Jsem velmi ráda, že jako kraj pokračujeme v cílené podpoře neformálně pečujících,“ uvedla Jana Leitnerová{:target="_blank"}, radní pro sociální a rodinnou politiku.

Jihomoravský kraj hodlá do roka postavit tři nové pavilony pro sokolnický domov seniorů. Stavba komplexu odstartovala symbolickým poklepáním již letos v září a nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí „přikleplo“ záměru dotaci 33 milionů korun. Budovy budou zcela bezbariérové a nízkoenergetické. Celková kapacita novostavby bude 48 lůžek.

„V Domově pro seniory Sokolnice bude sloužit především cílové skupině osob postižených stařeckými poruchami paměti, demencí a Alzheimerovou chorobou a výrazně sníženou hybností. Současné vedení kraje chce podporovat více terénní služby, ale důležité je také zkvalitňování prostředí pro klienty, kteří žijí v našich pobytových zařízeních,“ vysvětluje záměr Jana Leitnerová{:target="_blank"}.

Sport

Sport v Jihomoravském kraji jede! Dva nové pingpongové stoly pro mládežníky z TJ Jiskra Strážnice, příspěvek na Pohár Mistrů, o který se příští rok utká extraligový baseballový tým DRACI Brno nebo lepší tréninkové a rehabilitační podmínky pro talenty z Brněnského centra sportovních nadějí. Nejen tyto projekty dostanou zelenou díky nové krajské dotaci. Jihomoravští radní taktéž schválili i uzavření memoranda o spolupráci s Českou unií sportu, jehož cílem je finančně podpořit různé programy pro členy i širokou veřejnost a pořádání sportovních akcí, jako jsou třeba Dny náborů nebo Sportovní den seniorů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.