Listopadové zastupitelstvo Jihomoravského kraje!

Listopadové zastupitelstvo Jihomoravského kraje!

Ve čtvrtek jsme se sešli s ostatními kolegy na pravidelném jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Na pořadu jednání bylo 91 bodů a v tomto článku naleznete nejdůležitější novinky z krajského úřadu!

Sociální oblast

Pirátská radní pro rodinnou a sociální politiku Jana Leitnerová{:target="_blank"} se zasloužila o dotaci ve výši 100 000 Kč pro spolek Moravskoslezský kruh, z. s. na projekt Pomoc seniorům a pečujícím. Finance budou využity hned v několika oblastech. Poslouží na ko-financování podpůrných skupin pro seniory, zážitkově-relaxačního odpoledne pro seniory a jejich rodiny v přírodním prostředí, vydání novin Pečujeme doma na přelomu let 2021/2022 a zajištění webového poradenství, zahrnující Právní poradnu pro opatrovníky, Sociálně-právní poradnu pro pečující a Ošetřovatelskou poradnu pro pečující.

„Dotace poskytnutá pro Moravskoslezský kruh představuje pomoc pro pečující i ty, o něž se starají. Pandemie zapříčinila mimo jiné odloučení mnoha seniorů a rodin. My se nyní snažíme tuto situaci opětovně napravit. Poskytnuté finance poputují na mnohé aktivity a projekty, které cíleně pomohou v nedostatkových oblastech sociální péče,“ říká Jana Leitnerová{:target="_blank"}.

Ekologie

Brněnská přehrada zůstane bez sinic! Prigl je pro Brňany i obyvatele z různých koutů kraje po celý rok turisticky vyhledávané místo. Aby tomu tak bylo i nadále, je nutné vodu pravidelně kontrolovat, čistit a provzdušňovat. Jedině tak lze zabránit tvorbě bakterií sinic. Náměstek pro životní prostředí a vášnivý ekolog Lukáš Dubec{:target="_blank"} se zasadil o to, aby se nejméně do roku 2027 Jihomoravský kraj na těchto opatřeních podílel a lidé se mohli každé léto přehradu využívat.

Vyhodnotili jsme také již třetí kolo výzvy dotačního programu namířeného proti suchu a na zadržení vody v krajině. Podporu zastupitelů získala například Malá vodní nádrž Babinec v Syrovíně, výsadba větrolamů v Neslovicích nebo také vybudování rybníka v katastru Lipovce u Blanska. Celkově bylo podpořeno 14 projektů částkou 873 tisíc korun. Obce a jednotlivci, kteří se nestihli do výzvy přihlásit, však nemusí zoufat. Příští rok se dotační program bude určitě opakovat!

„Jižní Morava se každoročně potýká s následky stále zvětšujícího se sucha. My jsme se proto rozhodli v rámci našich možností s tímto negativním klimatickým jevem bojovat přímo v zasažených lokalitách a obcích. Jedině tak zabráníme odtoku vody z území kraje, nadměrnému vysušování půdy, úbytku vody a zeleně zejména v letních měsících. Třetí kolo dotačního programu bylo zaměřeno na projektovou dokumentaci „zelených” projektů, pomocí nichž se budou jihomoravské obce v následujících letech se suchem vyrovnávat a doufejme jej i zdárně překonávat,” uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec{:target="_blank"}.

Volnočasové aktivity

Jihomoravský kraj podpořil hodinu sportu zdarma pro školáky i prvoligové sportovce! Dotace ve výši necelých 15 milionů pro sport se týká hned 33 vybraných spolků a klubů, jejichž družstva dospělých reprezentují kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži či interlize. Schválením prošla i podpora regionálního sportu, včetně projektu „Sport ve školách 2021/22“.

Podporujeme skauty! Naši zastupitelé podpořili příspěvek půl milionu korun na volnočasové aktivity dětí ve Skautu. Tento závazek podpořilo včera i referendum, které se setkalo s ohlasem u všech politických stran.

„Ve zdravém těle - zdravý duch. Toto heslo charakterizuje náš přístup ke sportu a venkovním aktivitám. V současné době, kdy byli sportovci a děti více než rok doma je nesmírně nutné podporovat volnočasové a sportovní aktivity. Věřím, že finance poskytnuté Jihomoravským krajem podpoří budoucí reprezentanty, kteří třeba budou jednou šířit dobré jméno našeho kraje po celé České republice i v zahraničí,” uzavřela pirátská zastupitelka Eva Havlová{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.