Jihomoravský kraj zapojí své obyvatele do rozhodování

Jihomoravský kraj zapojí své obyvatele do rozhodování

Dostanou opět příležitost rozhodovat o části peněz z krajského rozpočtu občané jižní Moravy? Co je pro zavádění participativních prvků ve správě kraje nejdůležitější a kde je možné se inspirovat? Tématem participativního plánování se zabýval workshop, který se konal na krajském úřadě JMK za účasti členů rady, včetně náměstka pro participaci Lukáše Dubce. Seminář vedl mezinárodní expert na participativní plánování a e-participaci Tomáš Rákos.

„Musíme začít kvalitní analýzou toho, kde všude je možné veřejnost zapojit a jak. Určitě se necháme inspirovat dobrou praxí, ať už z Prahy nebo zahraničí. Nechci opakovat chybu minulých vedení kraje, která zavedla participativní rozpočtování, ale zapomněla o tom říct lidem. V tomto ohledu budu prosazovat spolupráci s externími zkušenými odborníky a zároveň zavedením institutu koordinátora participace, který bude agendu zaštiťovat v rámci krajského úřadu a důsledně o ní komunikovat jak dovnitř tak i navenek,“ řekl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana pro otevřenost a participaci.

Participativní rozpočet fungoval v Jihomoravském kraji pod názvem „Váš kraj, Váš rozpočet“ každoročně od roku 2012 současně se zpracováním návrhu rozpočtu na následující rok. Počet respondentů se pohyboval v řádu stovek. V roce 2018 tehdejší krajská rada rozhodla o ukončení projektu. Pro nové radní, kteří plánují participaci obnovit, je klíčem profesionalita zpracování,¨.

„Cílem je pomocí špičkově kompetentního týmu řešit některé z nejsložitějších a nejtíživějších problematik se zapojením velkého množství aktérů, jako je například transformace krajského zdravotnictví. Součástí je samozřejmě i široká účast veřejnosti,” dodal Jiří Hlavenka, jihomoravský radní pro inovace a IT.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.