Jihomoravské zastupitelstvo v dubnu odsouhlasilo dotace pro vodu, péči i malé prodejny

Jihomoravské zastupitelstvo v dubnu odsouhlasilo dotace pro vodu, péči i malé prodejny

Dubnové zastupitelstvo nabídlo velké množství atraktivních témat. Pod mnohými jsou podepsáni pirátští zastupitelé a zastupitelky. Vedle mediálně vděčných bodů dotací do životního prostředí a sociální oblasti bychom chtěli vypíchnout i srdcovku Petra Springinsfelda v podobě změny jednacího řádu. Ten nyní umožňuje jednání distanční formou.

Pirátský klub se před zasedáním tradičně otestoval a trochu netradičně naplnil charitativní foodboxy trvanlivými potravinami. A my nyní z dubnového zasednání předkládáme TOP výběr naší práce!

<h2>Distanční účast na jednáních dostala zelenou</h2>

Jihomoravský kraj umožnil po startu pandemie velmi bryskně pracovat z domu všem svým 700 zaměstnancům. Zasedání výborů a komisí ale distanční formou možné nebylo - chyběla příslušná změna Jednacího řádu. Proto se v uplynulém půlroce rušily prakticky všechny schůze. Náš zastupitel Petr Springinsfeld{:target="_blank"} se s tím ale nesmířil. Nejprve zajistil dálkový přístup na jednání Výboru pro meziregionální vztahy a následně pomohl vyladit i příslušnou úpravu pravidel. Nepřítomným zastupitelkám a zastupitelům teď budou stačit kartičky “PRO”, “PROTI”, “ZDRŽEL/A SE” a stabilní wi-fi. Více ZDE{:target="_blank"}.

<h2>13 milionů proti suchu: na rybníky i zeleň společně se starosty</h2>

„Komu se nelení, tomu se zelení.“, „V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.“ To si vzali k srdci jihomoravské obce a rozhodli se využít hozené rukavice v podobě 13 milionového balíku na boj se suchem. Výsledkem je impozantní seznam více než stovky projektů na revitalizace rybníků a výstavby nádrží, péče o vzrostlé stromy i zavádění zavlažovacích systémů po celém kraji. „První kolo výzvy ukázalo, že obce mají velký zájem s krajem spolupracovat na boji proti suchu, což mě nesmírně těší. Tuto spolupráci chci v oblasti životního prostředí do budoucna určitě dál prohlubovat a obce více vtahovat do řešení sucha v našem kraji,“ říká náměstek pro lidi a přírodu Lukáš Dubec{:target="_blank"}. A hned obeslal jihomoravské obce s originálním dotazníkem: „Máte zájem ve své obci vybudovat malé vodní plochy? A máte pro ně vhodné umístění?“ Odpovědí dostal několik set. Zájem obcí o tůně, mokřady i obnovy rybníčků potvrdil i on-line seminář kraje, kterého se zúčastnilo na 50 starostek a starostů.

<h2>Jednoznačné ANO pro projekty na podporu seniorů, rodin i neformálně pečujících</h2>

Zastupitelky a zastupitelé odsouhlasili přidělení balíku dotací na projekty pro seniory, rodiny i pečující. „Celkem kraj na dotacích rozdělí 7,5 milionu korun mezi 166 úspěšných žadatelů,“ uvedla Jana Leitnerová{:target="_blank"}, radní pro sociální a rodinnou politiku JMK. Finance mají podle Jany směřovat jak na služby rodinných a komunitních center, tak na podporu klubů seniorů a dobrovolnických center. Z dotací míří pobídky v celkové výši 1,5 milionu na projekty pro neformálně pečující. „Tyto prostředky míří na podporu a poradenství pro ty, kteří se rozhodli pečovat o potřebné například v domácím prostředí. Mým cílem je, aby tato částka do budoucna rostla,“ dodala Jana. Více ZDE{:target="_blank"}.

<h2>Malé obce bez místních prodejen neskončí</h2>

O tom, jak důležitá je malá “sámoška” na vesnici, netřeba vyprávět. Pro obyvatele vesnic je to často jediný zdroj čerstvých potravin i základních potřeb. Kraj se proto rozhodl téměř stovce z nich pomoct formou dotace, aby kompenzoval ztráty prodejen z uplynulého roku. „Z vlastní zkušenosti vím, že jak se jednou vesnická prodejna zavře, už se neotevře a provozovatel obvykle ukončí činnost nadobro. Proto je důležitá kontinuita v podpoře, a to i v horších časech,“ říká radní pro inovace Jiří Hlavenka{:target="_blank"}. Více ZDE{:target="_blank"}.

<h2>Kraj “je připraven” podpořit novou Skautskou klubovnu ve Vyškově</h2>

Zastupitelstvo odsouhlasilo také dotaci pro skauty z Vyškova, aby mohli dokončit novou klubovnu. Centrum vyškovské skautské organizace ale nebude sloužit jen skautům a skautkám, využívat jej bude i Mateřské centrum Radost a další dětské organizace. „Naší snahou v zastupitelstvu je podpora organizované mládeže, tím spíš v době, kdy děti na dlouhou dobu vypadli z kolektivů. Právě skautské, turistické i jinak zaměřené oddíly se snažily v dětech udržet alespoň on-line pocit, že někam patří a mají přátele, mezi které se budou moct vrátit. Jako skautka vím, že podobné prostředí formuje děti od raných školních let až po dospělost,“ řekla naše zastupitelka Eva Havlová{:target="_blank"}. Krásná dřevostavba je už na první pohled příjemným centrem setkávání. Její výstavbu můžete podpořit i vy ZDE{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.