Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony

Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony

Malé obce do 750 obyvatel dostanou vzpruhu pro své prodejny základních potřeb. Rada JMK dnes odsouhlasila poskytnutí dotace téměř stovce z nich. Původní rozpočet titulu ve výši 3 milionů korun byl ještě o necělý milion navýšen díky přesunutí financí ze zrušené akce Vesnice roku 2021.

„Je zásadní udělat vše pro zachování základních služeb i v malých obcích, tím spíše v době Covidu. Lidé mají výrazně omezené cestování, narostla i logická obava zejména starších lidí z cest do většího blízkého města na nákupy. Málo si my, mobilní, uvědomujeme, jak nepostradatelná je pro starší občany, ale i lidi bez auta, malá obecní prodejna s čerstvými potravinami,“ řekl Jiří Hlavenka, radní JMK pro inovace.

Cílem dotačního programu je zachovat základní nabídku služeb na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu zachování provozu venkovských prodejen potravin v malých obcích, kde jediná prodejna bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.

„Jsem rád, že tento podpůrný program pokračuje i v době silných škrtů v krajských i obecních rozpočtech, protože ze zkušenosti vím, že jak se jednou vesnická prodejna zavře, už se neotevře a provozovatel obvykle ukončí činnost nadobro. Proto je důležitá kontinuita v podpoře, a to i v horších časech,“ dodal Hlavenka.

Přehled základních podmínek dotace:

  • obce JMK do 750 obyvatel
  • dotace max. 50 % od 25 000 Kč do 66 000 Kč.
  • Je navrženo schválit poskytnutí dotací 95 žadatelům v celkovém objemu finančních prostředků 3.988.000 Kč.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články