Brno Queer Park je v plném proudu!

Brno Queer Park je v plném proudu!

Piráti, stejně jako tým Brno Pride Week 2023, vítají různorodost názorů a otevřenou diskuzi. Snažíme se překonávat předsudky spojené s LGBTQ+ komunitou a odstraňovat bariéry. Věříme v toleranci a přijetí ve společnosti, která přináší obohacení a vzájemné učení.

Letošní Brno Pride Week proto podpořila naše pirátská radní pro sociální a rodinnou politiku JMK Jana Leitnerová a předseda výboru pro meziregionální vztahy JMK Petr Springinsfeld.

Homofobní útoky se bohuží realitou. Dokonce i během Pride Weeku se účastníci, včetně dětí, mýkat s odpůrci, kteří na ně pokřikovali nevybíravé nadávky. Tito lidé nejsou „jiní", jak se někteří snaží tvrdit, naopak jsou pevnou součástí naší společnosti a zaslouží si rovnocenné zacházení.

#LGBTpride #LGBTQ+ #Rovnoprávnost #Různorodost #Respekt

Zobrazovat míň

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.