Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

1. místopředsedkyní místního sdružení Brno a OSVČ

V roce 2018 byla za Piráty zvolena zastupitelkou městské části Brno-střed, kde působí jako předsedkyně kontrolního výboru. Piráty reprezentuje také jako předsedkyně kulturní komise.

Jako OSVČ se věnuje grafice a fotografii a od roku 2013 také provozuje v Brně malou vinárnu.

Je absolventkou Právnické fakulty MU (specializací Právo a podnikání, Mezinárodní obchod a Právní vztahy k nemovitostem) a Filozofické fakulty MU, kde absolvovala obor Dějiny umění a také získala ve stejném oboru doktorský titul.Ve své dizertační práci se věnovala české dokumentární fotografii.

Ve dalších publikacích pracovala s tématy jako graffiti a street art z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména se zaměřovala na situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu. K dalším tématům patřily etické otázky zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematika zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé.

Mimo již zmíněné aktivity v Pirátské straně se zajímá o problematiku podnikání, a to jak na komunální, tak celostátní úrovni. Chladnou ji nenechávají zejména komplikace spojené s novelou vinařského zákona, dále téma omezování svobody podnikání obecně a v neposlední řadě problematika autorských práv a subjektů, pověřených výběrem výpalného, přičemž jí samotné se podařilo ve své provozovně vyhrát souboj s Intergramem a získat posvěcení pro licenci Jamendo.

Mimo pracovní úkoly svůj čas nejraději věnuje senzorické analýze vína, nejlépe v dobré společnosti, cestování kdykoliv jí to práce dovolí a politickým diskuzím, ideálně pak kombinaci těchto aktivit. Často také sportuje a navštěvuje výstavy a kina.

Má ráda suché ryzlinky, jízdu na skútru a Davida Bowieho.