Záložní datacentrum aneb robustní infrastruktura města

Záložní datacentrum aneb robustní infrastruktura města

Vytvoření skutečně odolného města schopného odolávat všem katastrofám, způsobených přírodou či člověkem, je běh na dlouhou trať. Skládá se z mnoha opatření na mnoha frontách a jen zběžný popis dalece přesahuje krátký komentář. Rozhodl jsem se vám dnes proto přiblížit jak to je s infrastrukturní částí IT světa.

Klíčovým prvkem odolnosti infrastruktury je redundance, tedy schopnost plně fungovat i při výpadku části systému. V nedávné době došlo k výpadku vody cca ve třetině Brna, avšak právě díky robustnosti vodovodního potrubí a náhradním trasám se podařilo ji v řádech jednotek hodin obnovit. Stejně jako v případě vody, i v IT světě tvoříme náhradní linky schopné převzít provoz pokud je hlavní trasa toku dat poškozena. Právě tato záložní vedení byla v průběhu posledních tří let dostavěna. K dosažení skutečné robustnosti stále zbývala jedna část systému bez adekvátní zálohy - datacentrum.

Projekt budování druhého datacentra započal již před několika lety a i díky dotacím z EU se nám ho podařilo koncem minulého roku dokončit. Původní datacentrum leží v ústředí Technických sítí Brno na ulici Barvířská, nově vybudované je na ulici Svážná. Lokace nejsou daleko od sebe žádnou náhodou, je nutné, aby přírodní katastrofa, například povodeň, nezasáhla obě místa naráz. Pojmy sekundární či záloha vyvolávají dojem, že v novém centru se nic nebude dít dokud nedojde k výpadku. To je však daleko od pravdy. Ve skutečnosti se budou využívat obě lokace a pouze v případě výpadku se služby přesunou do jednoho datacentra. Obě místa disponují zrcadleným datovým úložištěm, tudíž všechna potřebná data jsou vždy dostupná na obou lokacích.

Každé datacentrum je samo o sobě velmi odolné. U počítačových systémů je zásadním problémem výpadek elektrické energie. V obou případech jsou instalovány baterie s kapacitou více než 30 minut a diesel generátor. V případě déletrvajících problémů s dodávkou energie máme možnost připojení i dalších externích zdrojů. Samotné stavby jsou vytvořeny tak, aby odolaly tisícileté povodni. Samozřejmostí pak jsou dvě na sobě nezávislá připojení do metropolitní optické sítě. Dostupnost služeb každého datacentra je tak chráněna i proti narušení optických kabelů na jedné trase. Jde o moderní systém vyhovující standardům pro provoz kritických informačních systémů.

Dokončením tohoto klíčového prvku byl položen další kamínek do mozaiky odolného a kyberneticky bezpečného Brna. Pro mě osobně šlo o klíčový projekt v rámci mého dosavadního působení na pozici předsedy představenstva Technických sítí Brno. Datacentrum umožní další rozšíření služeb, které TSB mohou poskytovat městu a jeho občanům. Bezpečnost a schopnost odolávat katastrofám a útokům je klíčová a jsem rád, že alespoň v oblasti IT jsme se opět posunuli o velký kus dále. Cena vybudování datacentra byla přes 25 milionů korun a ze čtvrtiny ji pokrývá dotace z programu EU OP PIK.

Michal Marciniszyn{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.