Vznikne nová Knihovna Milana Kundery

Vznikne nová Knihovna Milana Kundery

Milan Kundera se vrací do Brna! Tedy alespoň částečně – se svojí manželkou chtějí Moravské zemské knihovně věnovat rozsáhlý archiv jeho prací, který se kromě knih pyšní i jeho kresbami. Tato neocenitelná sbírka byla předmětem i dnešního jednání brněnského zastupitelstva, na němž bylo odhlasováno uzavření memoranda s Moravskou zemskou knihovnou.

Brno je rodiště nespočetného množství významných osobností, ať už vědců, sportovců, architektů nebo třeba literátů. Jedním z nich je právě Milan Kundera, spisovatel, který se proslavil klasikami, jakými jsou například knihy Žert či Nesnesitelná lehkost bytí. Kundera je známý nejen v České republice, ale i ve světě, proto je pro nás velkou ctí, že se svůj rozsáhlý archiv rozhodl věnovat rodnému městu, Brnu.

Archiv jeho celé spisovatelské kariéry daruje Moravské zemské knihovně, která se v Memorandu zavázala, že vyčlení v rámci svého objektu prostory pro tuto sbírku. MZK se rozhodla sbírce věnovat jednu celou studovnu, která ponese název Knihovna Milana Kundery. Byli jsme jedním z hlasů, kteří se zasazovali o finanční a odbornou podporu pro nově vzniklý projekt.

„Brno je rodištěm jednoho z nejslavnějších a nejúspěšnějších spisovatelů českého původu. Město si jeho přínosu velice váží, a proto mu v roce 2009 udělilo i čestné občanství. Nyní budeme usilovat o to, aby se Knihovna Milana Kundery stala základem pro kulturní značku, pod níž se budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli nebo odborné diskuse o české i světové literatuře. Chceme světu ukázat, že jsme Kunderovo město a že jsme na to náležitě hrdí,“ řekl náš náměstek Tomáš Koláčny{:target="_blank"}.

Pokud jste příznivci autora, který s humorem a kritikou nahlíží na minulý režim, tak se máte na co těšit. V prostorách MZK se uskuteční série autorských čtení a debaty věnované jeho knihám, ale i literatuře jako takové.

„Velice si vážíme kroku Kunderových věnovat archiv Moravské zemské knihovně. Jako město chceme být samozřejmě u toho a plně se podílet na realizaci návrhu. Proto jsme ani na chvíli neváhali a nabídli jsme naši plnou spolupráci i finanční účast na tomto unikátním projektu. Kundera nepochybně patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším moderním českým autorům. Za svůj přínos světové literatuře obdržel mnoho ocenění, jeho knihy se dočkaly mnoha překladů a my chceme zajistit, aby si jej pamatovaly i příští generace. Zřízení speciální knihovny pomůže dále pochopit jeho pohled na svět, myšlení a problematiku zachycenou v jeho dílech,“ komentuje pirátský radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.