Vize pro české zemědělství: podpora pestrého zemědělství, udržitelného hospodaření a užší spolupráce státu a zemědělců

Vize pro české zemědělství: podpora pestrého zemědělství, udržitelného hospodaření a užší spolupráce státu a zemědělců

Jihomoravští Piráti mají aktuálně dvojitou páku pro proměnu regionálního zemědělství. Kromě náměstka pro životní prostředí Lukáše Dubce{:target="_blank"} jej v Poslanecké sněmovně zastupuje Radek Holomčík{:target="_blank"}, který je zároveň místopředsedou Zemědělského výboru PSP.

"Komunitní péče" kraje o místní zemědělce

Lukáš Dubec se v uplynulém týdnu sešel se zástupci Asociace soukromého zemědělství, aby se zemědělců zeptal, s čím kraj může pomoci. Z porady jednoznačně vyplynula možnost spolupráce v environmentální osvětě pro veřejnost a systematické poradenství nejen pro drobné zemědělce.

„Našli jsme spolu spoustu společných témat, protože máme podobný pohled na to, jak ochránit krajinu v kontextu klimatické změny a na to, jak v ní hospodařit. Sdílíme také společný zájem na rozšiřování a propagaci regionálních potravin a na jejich lepší dostupnosti. Jisté je, že ty nejpalčivější problémy jsou ale systémové a jejich řešení je na vládě a parlamentu,” komentoval schůzku Lukáš Dubec.

Česku chybí strategie pro sektor zemědělství

Podle pirátského poslance Radka Holomčíka je problémů v zemědělské politice celá řada. Jedním z nejdůležitějších je chybějící jasná vize.

„Problémy se řeší tím, že něco zakážeme nebo přikážeme, nebo někam „nalejeme” peníze z veřejných rozpočtů. Chybí strategický pohled na strukturu investic, cílené omezování byrokracie, program diverzifikace zemědělství i systémové poradenství. Ano, v něčem mohou pomoci kraje, ale klíčové změny visí na vládě,” říká Radek Holomčík.

Podle něj je krátkozraké opomíjení názorů odborné veřejnosti a zásadní překážkou je i provázanost politiků se zájmovými skupinami, které prosazují partikulární zájmy bez ohledu na budoucnost země.

Vrátit krajinu místním hospodářům a odborníkům

Úzká spolupráce pirátských politiků s odbornými asociacemi je jedním z klíčů k nápravě pošramoceného systému zemědělské politiky. Jednou z priorit Radka Holomčíka je změna nastavení investičních dotací tak, aby podorovaly lokální ekonomiky a lokálního zpracovatelství, zejména přímo u zemědělců. Zkrátka aby Program rozvoje venkova měl s reálným rozvojem venkova opravdu něco společného.

Podpora regionálních podniků totiž dávno nejsou "klišé a kecy", ale jediná šance pro budoucnost českého zemědělství jako takového.

Inspirativní rozhovor Radka Holomčíka pro Asociaci soukromého zemědělství si přečtěte ZDE{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.