Ústavní soud potvrdil postoj Pirátů! Zrušil bezdoplatkové zóny.

Ústavní soud potvrdil postoj Pirátů! Zrušil bezdoplatkové zóny.

Ústavní soud včera vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení dvou paragrafů, které umožňují zavedení bezdoplatkových zón. Piráti Znojemsko tento krok vítají, jelikož bude zabráněno nesystémovému a diskriminačnímu řešení v centru Znojma.

Ústavní soud shledal bezdoplatkové zóny problematické{:target="_blank"} zejména proto, že odepírají doplatek na bydlení nejen „nepřizpůsobivým”, ale i osobám, které se na vytváření negativních jevů v dané oblasti nepodílí. Soud dále konstatoval, že zásah do práva na pomoc v hmotné nouzi je nejen ústavně nepřípustný, ale jako prostředek k zamezení zneužívání dávek a omezení kriminality není ani vhodný a do budoucna může přinést řadu nežádoucích důsledků. Sečteno a podtrženo - bezdoplatkové zóny nikdy nebyly řešením problému a nedokázaly by jej ani odsunout.

„Podmiňování nároku na doplatek na bydlení absencí zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů v místě pobytu oprávněné osoby postrádá jakýkoliv rozumný vztah. S ohledem na to, že informace o bezdoplatkových oblastech se zveřejňují, mohou být takto označené lokality veřejností vnímány negativně jako tzv. špatná adresa. V případě historického centra Znojma, které je turisticky velice oblíbené, by mohlo zavedení bezdoplatkových zón způsobit negativní následky,” dodal člen MS Znojemsko a právník Pavel Nevrkla{:target="_blank"}.

Znojemští Piráti již od prvního návrhu současné koalice upozorňovali{:target="_blank"} na nevhodnost zavedení bezdoplatkových zón. V průběhu celé diskuse jsme se opětovně snažili navrhovat konstruktivní řešení {:target="_blank"}, která nebyla v rozporu s principy dlouhodobé prevence a řádné sociální správy. Členka komise sociální a bytové ve Znojmě Jana Logrová dokonce iniciovala společnou schůzku se starostou Malačkou.

V mnohých městech České republiky bylo potvrzeno, že zavedení zón žádné radikální zlepšení nepřineslo a úbytek sociálně vyloučených lokalit se taktéž neprokázal. Bezdoplatkové zóny ve Znojmě by se tak nejvíce dotkly těch lidí, kteří pobírají doplatek na bydlení, ale nijak se na současné situaci nepodílí.

„V případě, že chceme snížit kriminalitu, kupčení s byty a další negativní společenské fenomény v centru Znojma, musíme zvolit vhodnější sociální opatření než bezdoplatkové zóny. Prvním úkolem je prosazení dostupného bydlení pro všechny. Následně můžeme vytvořit programy prevence kriminality na místní úrovni, které se již v jiných městech osvědčily. V případě, že se jedná o problémové bytové jednotky, lze zřídit „domovníka preventistu“. Nástrojů sociální pomoci, které může Znojmo využít existuje mnoho,” uzavřela Jana Logrová{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.