Ústavní soud včera vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení dvou paragrafů, které umožňují zavedení bezdoplatkových zón. Piráti Znojemsko tento krok vítají, jelikož bude zabráněno nesystémovému a diskriminačnímu řešení v centru Znojma.

Ústavní soud shledal bezdoplatkové zóny problematické{:target="_blank"} zejména proto, že odepírají doplatek na bydlení nejen „nepřizpůsobivým”, ale i osobám, které se na vytváření negativních jevů v dané oblasti nepodílí. Soud dále konstatoval, že zásah do práva na pomoc v hmotné nouzi je nejen ústavně nepřípustný, ale jako prostředek k zamezení zneužívání dávek a omezení kriminality není ani vhodný a do budoucna může přinést řadu nežádoucích důsledků. Sečteno a podtrženo - bezdoplatkové zóny nikdy nebyly řešením problému a nedokázaly by jej ani odsunout.

„Podmiňování nároku na doplatek na bydlení absencí zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů v místě pobytu oprávněné osoby postrádá jakýkoliv rozumný vztah. S ohledem na to, že informace o bezdoplatkových oblastech se zveřejňují, mohou být takto označené lokality veřejností vnímány negativně jako tzv. špatná adresa. V případě historického centra Znojma, které je turisticky velice oblíbené, by mohlo zavedení bezdoplatkových zón způsobit negativní následky,” dodal člen MS Znojemsko a právník Pavel Nevrkla{:target="_blank"}.

Znojemští Piráti již od prvního návrhu současné koalice upozorňovali{:target="_blank"} na nevhodnost zavedení bezdoplatkových zón. V průběhu celé diskuse jsme se opětovně snažili navrhovat konstruktivní řešení {:target="_blank"}, která nebyla v rozporu s principy dlouhodobé prevence a řádné sociální správy. Členka komise sociální a bytové ve Znojmě Jana Logrová dokonce iniciovala společnou schůzku se starostou Malačkou.

V mnohých městech České republiky bylo potvrzeno, že zavedení zón žádné radikální zlepšení nepřineslo a úbytek sociálně vyloučených lokalit se taktéž neprokázal. Bezdoplatkové zóny ve Znojmě by se tak nejvíce dotkly těch lidí, kteří pobírají doplatek na bydlení, ale nijak se na současné situaci nepodílí.

<img src="https://a.pirati.cz/jihomoravsky/img/posts/janagrafika.jpg" alt="bezdoplatky">

„V případě, že chceme snížit kriminalitu, kupčení s byty a další negativní společenské fenomény v centru Znojma, musíme zvolit vhodnější sociální opatření než bezdoplatkové zóny. Prvním úkolem je prosazení dostupného bydlení pro všechny. Následně můžeme vytvořit programy prevence kriminality na místní úrovni, které se již v jiných městech osvědčily. V případě, že se jedná o problémové bytové jednotky, lze zřídit „domovníka preventistu“. Nástrojů sociální pomoci, které může Znojmo využít existuje mnoho,” uzavřela Jana Logrová{:target="_blank"}.