Pomůcky a moderní technologie, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí a zajistí jejich bezpečí, ale také pomoc pro blízké pečující. Přesně to jsou asistivní technologie. Jihomoravský kraj spolu s Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace (JINAG) pořádal na konci května hackathon „Všude dobře, doma nejlíp“, který odstartoval revoluci v oblasti asistivních technologií na jižní Moravě.

Asistivní technologie představují další formu podpory, kterou můžeme nabídnout lidem závislým na pomoci druhých, jejich blízkým nebo sociálním službám, které jim potřebnou pomoc poskytují. Chceme, aby rodiny mohly být pohromadě doma. Využití moderních technologií jim v tom může významným způsobem pomoct. Jihomoravský kraj je už teď lídrem v mnoha inovacích. Proto chci podpořit také rozvoj a dostupnost asistivních technologií v oblasti péče o seniory v našem kraji,“ říká Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku, která rozvoj asistivních technologií dlouhodobě podporuje.

Hackathon „Všude dobře, doma nejlíp“ byl prostorem pro tvůrčí spolupráci řešitelů z řad technologických firem, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, studentů a zástupců veřejné správy. „Cílem bylo společně najít řešení, které zajistí, aby existující asistivní technologie byly lidem dostupné a otevřely dveře dalším inovacím v pomoci těm nejzranitelnějším,“ dodává Leitnerová.

Hackathon se konal 25. – 26. května 2023 v prostorách JIC, Brno. Pro více informací o hackathonu navštivte webové stránky www.domajedoma.eu .