Tisková zpráva – Datový web města Brna „Otevřená data“

21. března 2018
Tisková zpráva – Datový web města Brna „Otevřená data“

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA, místní sdružení Brno

<ins>Tisková zpráva – Datový web města Brna „Otevřená data“</ins>

„Piráti jsou vždy pro sdílení dat a zjednodušení života pomocí moderních technologií. Proto bylo zcela přirozené, že jsme se tohoto projektu po celou dobu přípravy velice aktivně účastnili. Před dvěma lety byla Skupina pro městská data pověřena zmapováním datových sad a nastavením mechanismu jejich publikace. Dnes byl spuštěn datový portál{:target="_blank"} pořízený Kanceláří strategie města Brna, který vychází z práce, kterou provedla Skupina pro městská data.“ říká pirátský zastupitel a bývalý člen rady města Brna pro otevřenost a informatiku Jiří Ulip.

Jiří Ulip inicioval vznik skupiny pro sběr městských dat a aktivně v ní působil. Tato skupina pracovala na zmapování dat na městských úřadech a městských firmách. Následně vypracovala pro úředníky a firmy metodiku pro správu a zveřejňování těchto dat. V současné době portál nedisponuje všemi zjištěnými a objevenými daty, ale postupně budou doplňována.

Bylo vytvořeno datové uložiště a datový katalog. Vše bude fungovat na třech úrovních. 1. Pro měst a jeho organizace 2. Pro odbornou veřejnost a studenty 3. Pro širokou veřejnost včetně aplikací a přehledných grafů o vývoji města

Cílem projektu bylo, zpřístupnit data města široké veřejnosti, odborníkům, studentům a úřadům k využití. Aby byla veškerá data na jednom místě a jednoduše využitelná všemi.

Inspirací k vytvoření katalogu byl Londýn: https://data.london.gov.uk/{:target="_blank"}<br /> Datový web naleznete zde: http://data.brno.cz/{:target="_blank"}

Jiří Ulip, zastupitel města Brna a iniciátor vzniku datového portálu<br /> a<br /> Miroslav Bárta, vedoucí mediálního odboru Jihomoravského kraje

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.